Vad händer med ambulansen?

Debatt
PUBLICERAD:
Som vanligt är det framförallt i norra och östra Värmland som man drabbas av nedskärningar. Denna gång handlar det om våra ambulanser, skriver Ann-Katrin Järåsen med flera.
Foto: Fredrik Karlsson
Vem gav uppdrag till ambulanssjukvården att minska på antalet ambulanser och därmed få längre inställelsetid på akuta larm för en del av våra värmlänningar, skriver Ann-Katrin Järåsen med flera.

För några veckor sedan fick vi läsa i massmedia om att det fanns planer på förändringar inom ambulanssjukvården i länet. Förslagen som presenterades var avveckling av ambulansen i Munkfors. Den flyttas till Deje som blir satellitstation på dagtid. Ambulansstationen i Hagfors läggs ner och flyttas till den nybyggda stationen i Råda. Även Filipstads kommun drabbas med att det blir bara en dygnsambulans kvar och den andra ambulansen bemannas endast delar av dygnet. Syftet är att optimera resurserna och effektivisera akutberedskapen i hela länet.

Fler personer ska nås inom 20 minuter är argumentet. Som vanligt är det framförallt i norra och östra Värmland som man drabbas. Att fler nås inom 20 minuter kan säkert stämma men det är ett ytterst trubbigt mått. Med det här förslaget kommer fler invånare få vänta längre på ambulansen. Vi vet att varje minut kan vara livsavgörande vid akut sjukdom och olyckor. Det blir sannolikt sämre inställelsetid för de nordöstra delarna av länet. Återigen ställs landsbygden mot större orter.

Vi socialdemokrater ställer oss inte bakom dessa förslag utan vill hellre jobba mer utifrån regeringens kommande förslag om god och nära vård som syftar till att bygga ut vårdcentraler och ge mer vård och service nära våra medborgare. Det skapar trygghet för medborgarna när man ökar tillgängligheten och kan ta hand om en större andel av våra medicinska åkommor lokalt. En annan fördel för sjukvården som helhet blir då att våra akutsjukhus avlastas och människor slipper vänta i timmar på akutmottagningar. Ambulansen är en del av denna strategi. Trygg, säker och nära vård.

Som ledande företrädare för våra kommuner är det under all kritik att behöva läsa om ett så pass allvarligt förslag som berör tillgängligheten i våra kommuner utan att någon informerat oss först. Vi har nu fått klart för oss att omorganisationen av ambulanssjukvården är ett tjänstemannaförslag och att det ska hanteras politiskt. Men så mycket onödig oro detta arbetssätt skapar både bland anställda och allmänhet!

Vi saknar dialogen mellan region och kommuner när det gäller ambulanssjukvården. Organisationen kan och ska inte grundas enbart på hur många som bor i kommunerna utan det krävs en noggrann analys av näringslivets uppbyggnad, men även hur hälsoläget ser ut för befolkningen. Många fall av hjärt- och kärlsjukdomar ger ett stort behov av nära tillgång till ambulans. Det räddar liv.

Självklart ska ledande tjänstemän ta ansvar för att leda och utveckla arbetet inom hälso- och sjukvården. Men inriktning behöver förankras med politiken innan utredning påbörjas och förslag läggs. Vi ser med tillfredsställelse på att frågan om ambulansorganisationen ska upp på den politiska agendan men några frågor kvarstår ändå.

Vem gav uppdrag till ambulanssjukvården att minska på antalet ambulanser och därmed få längre inställelsetid på akuta larm för en del av våra värmlänningar? Hur tänker Värmlandssamverkan arbeta för att hälso- och sjukvården ska ges nära, och vara tillgänglig i hela länet? Planering av ambulanssjukvård kräver nära samverkan mellan region och kommun – låt oss börja nu!

Ann-Katrin Järåsen (S)

Kommunalråd, Torsby

Tomas Pettersson (S)

Oppositionsråd. Hagfors

Åsa Hååkman-Felt (S)

Kommunalråd, Filipstad

Mathias Lindquist (S)

Kommunalråd, Munkfors

Tobias Eriksson (S)

Kommunalråd, Sunne

Hans Jildesten (S)

Kommunalråd, Storfors

Mikael Dahlqvist (S)

Riksdagsledamot

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.