Privatiseringsiver och lättvindig hantering av besökare

Debatt
PUBLICERAD:
Kommunen har, trots livaktiga protester från framförallt anhöriga i till de boende på Granberga, tagit fram erforderliga underlag och nu har privata intressenter börjat anmäla intresse, skriver Parvane Assadbegli och Agne Sandberg.
Foto: Helena Karlsson
Kommer man med pengar så kommer man in. Är man bara anhörig så får man stå utanför. Dumt, omdömeslöst och provocerande. Utsikterna att genomföra en förment god affär är viktigare än att slå vakt om de äldres hälsa, skriver Parvane Assadbegli och Agne Sandberg.

I höstas beslutade den blågröna majoriteten i Karlstad att tre äldreboenden i kommunen (Granberga i Väse, Fryken på Rud och Gruvan i centrum) ska säljas till privata intressenter. Detta protesterade Vänsterpartiet och Socialdemokraterna emot. Så, frågan om privatiseringar inom äldreomsorgen är i högsta grad politiserad. Det handlar om ideologiska käpphästar och partipolitisk prestige av blågrönt snitt där en fortsatt marsch mot en privatiserad välfärdssektor är viktigare än något annat.

Sedan höstens principbeslut har processen löpt vidare. Kommunen har, trots livaktiga protester från framförallt anhöriga i till de boende på Granberga, tagit fram erforderliga underlag och nu har privata intressenter börjat anmäla intresse. I strid mot besöksförbudet för äldreboenden p g a av coronakrisen har dessutom privata intressenter fått besöka äldreboendet i Granberga.

När dessa besök uppmärksammades av SVT den 30 mars svarade moderata kommunpolitikern Christian Holm Barenfeld inte på frågan om varför dessa affärsbesök var så viktiga att undantag från besöksförbudet kunde medges. Dagen därpå beklagar han att Socialdemokraterna ”använder coronapandemin och människors rädsla för att stoppa en politisk process som man velat stoppa länge.” I Värmlands Folkblad viftar Holm Barenfeld bort besöksförbudsfrågan med att han "inte vill politisera coronafrågan".

Bestickande så det förslår! Men den underliggande omständigheten, att de blågröna i Karlstad av politiskt/ideologiska skäl driver privatiseringen av äldreboende vidare mot bättre vetande– och nu dessutom i strid mot kommunens eget besöksförbud – är både tondövt och cyniskt.

Vi har dessutom nåtts av oroväckande information om hur illa ställt det är på det privatägda äldreboendet i Molkom. Där finns knappt någon ordinarie personal i arbete, istället sätts många vikarier in, som kan vara olika för de boende från en dag till en annan.

Vi vill påminna om de erfarenheter som Holm Barenfelds partikamrater i Lomma gjort, där det tidigare kommunalrådet Bergman (Sydsvenskan 5/3) ”från djupet av sitt hjärta” ber om ursäkt för privatiseringarna han drivit igenom. Det nuvarande moderata kommunalrådet, tillika ekonomen, Robert Wenglén, menar (Sydsvenskan 2/3) att kommunen kan driva äldreomsorgen bättre och billigare än de privata. Han påpekar att kommunerna har lägre kalkylränta och inte kräver vinster. Och några stordriftsfördelar finns knappt heller, eftersom äldreomsorgen är personalintensiv och arbetet ”närproducerat”.

Inom Vänsterpartiet anser vi att privatiseringsivern och den lättvindiga hanteringen av besöksfrågan som Karlstadsmoderaterna och de övriga inom det blågröna blocket visar, vittnar om cynism och omdömeslöshet. Att Holm Barenfeld påstår att man inte på något sätt gör avkall på de boendes hälsa och välbefinnande klingar tomt och falskt. Kommer man med pengar så kommer man in. Är man bara anhörig så får man stå utanför. Dumt, omdömeslöst och provocerande. Utsikterna att genomföra en förment god affär är viktigare än att slå vakt om de äldres hälsa. Det är viktigare för Moderaterna och övriga i den blågröna alliansen att förverkliga idén om privatisering av äldreboende än att i coronatider slå vakt om de äldres hälsa.

Parvane Assadbegli

Agne Sandberg

Vänsterpartiet Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.