Energikooperativ behöver bättre villkor

Publicerad:
Tyvärr får energikooperativ i dag betydligt sämre ekonomiska villkor än en enskild villaägare, skriver Göran Bryntse (bilden) , Leif Tyrén och Erik A Eriksson. Foto: Kerstin Herö

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Sverige behöver förbättra dagens oförmånliga villkor för medlemmarna i energikooperativ. De ska ha i huvudsak samma ekonomiska förutsättningar som privatpersoner, skriver Göran Bryntse, Leif Tyrén och Erik A Eriksson.

Småskaliga initiativ skulle kunna vara en del av lösningen på omställningen av energisystemet i Sverige till mer förnybar energi!

Andra länder såsom Storbritannien och Nederländerna har ett betydligt större antal ”community energy”, så kallade gräsrotsinitiativ. Personer som går ihop och producerar energi i kooperativ form. Grekland och Österrike har, enligt en rapport från Europauniversitetet, de bästa villkoren för energikooperativ i Europa medan Sverige släpar efter som ett av de fyra sämsta. De svenska villkoren måste förbättras till åtminstone genomsnittlig EU-nivå om vi ska klara målet om 100 procent förnybar energi år 2040.

Som privatperson, eller lantbruksföretag, är det i dag ur skattehänseende förmånligt att investera i egenproducerad förnybar el. Och det är bra för omställningen av energisystemet. Men alla har inte egna tak till solpaneler, eller förutsättningar att själv investera i förnybar energi. För dessa privatpersoner och företag kan det därför istället vara mer lämpligt att gå ihop i ett kooperativ och investera tillsammans, d v s i en ekonomisk förening.

Så skriver du en debattartikel

En enskild person har sällan råd att ensam bygga ett modernt vindkraftverk men kooperativa föreningar har. Även satsningar på solel underlättas om fler delar på investeringen genom en ekonomisk förening. Tyvärr får energikooperativ i dag betydligt sämre ekonomiska villkor än en enskild villaägare.

Sverige behöver förbättra dagens oförmånliga villkor för medlemmarna i energikooperativ. De ska ha i huvudsak samma ekonomiska förutsättningar som privatpersoner. Vi har därför följande förslag:

1. Sänk eller slopa energiskatten för medlemmar i kooperativ som köper egenproducerad förnybar el

2. Tillåt investeringsavdrag för medlemmar i kooperativa föreningar

3. Ta bort uttagsbeskattning av kooperativa föreningar som säljer till självkostnadspris

De första två förslagen är åtgärder som troligen kan bidra till en ny rörelse där svenskarna engageras i energiomställningen. Att ta bort uttagsbeskattningen är en mer långsiktig åtgärd av principiell karaktär som har betydelse då marknadspriserna sticker iväg.

Uttagsbeskattning för egenproducerad energi är orimlig och unik för Sverige. Man kan fråga sig om den särskilda uttagsskatten införts för att skydda de tre stora dominerande kraftbolagens intressen? Vi ser istället att det ligger i nationens intresse att ha en väl spridd energiförsörjning på lokal nivå även ur beredskapssynpunkt.

Göran Bryntse

Ordförande, Sero

Leif Tyrén

Verksamhetsledare, Coompanion Värmland

Erik A Eriksson

Ordförande, Coompanion Värmland

Artikeltaggar

Coompanion VärmlandDebattElErik A ErikssonGöran BryntseKooperationLeif TyrénSero

Läs vidare