Hoppa till huvudinnehållet

Transportstöd till de samhällskritiska färjorna

Publicerad:
Färjornas betydelse som logistisk livlina för Sverige kan knappast överskattas. När färjetrafiken får problem att upprätthålla sin service innebär det enorma störningar i logistiksystemet, skriver Rikard Engström och Rickard Gegö. Foto: Johan Nilsson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Störningarna i distributionsledet leder till störningar i produktions- och konsumtionsleden. När färjornas möjlighet att transportera varor minskar påverkas hela samhällsapparaten kraftigt, skriver Rikard Engström och Rickard Gegö.

Coronavirusets konsekvenser på färjetrafiken till och från Sverige är kraftig och många färjor tvingas ställa in sina linjer. Detta har tyvärr lett till stora varsel. Men färjorna tar inte bara passagerare utan också mycket gods. Färjetrafikens funktion är viktig för hela Sverige såväl utifrån industrins arbetstillfällen som ur ett konsumtionsperspektiv.

Av Sveriges femton viktigaste handelspartners är tretton europeiska länder. Mycket av transporterna sker med lastbil. Många lastbilar kommer till och från Sverige med färja medan andra tar landvägen mot Norge och Danmark. När lastbilarna transporteras med färja klassas dessa som ”RoRo-enheter” i statistiken.

Utifrån Trafikanalys data, konstaterar vi att för 2019 var den sammanlagda godsvolymen för RoRo-gods hela 48 000 000 ton, vilket grovt räknat är en fjärdedel av de totala godsvolymerna som hanteras i hamnarna. Det är 4,8 ton gods per capita.

Så skriver du en debattartikel

Vilken typ av varor handlar det då om? Dels är det import, dels export men till viss del också sådant som går i ett nationellt upplägg och därmed är varken import eller export. I lastbilarna ligger alla typer av varor. Inte minst är det viktigt att de levererar de produkter som Sveriges industrier exporterar och som därmed är en direkt förutsättning för de arbetstillfällen vi har direkt inom industrin och indirekt i många servicenäringar.

Bland varorna finner vi förstås livsmedel och industrikomponenter. Vi hittar konsumtionsvaror av alla de slag som du använder dig av i din vardag – från toalettpapper till kläder och möbler. Men man transporterar också många av de mediciner och insatsvaror till industrierna. Utan deras kontinuerliga flöden stannar de ekonomiska hjulen i AB Sverige av.

Färjornas betydelse som logistisk livlina för Sverige kan knappast överskattas. När färjetrafiken får problem att upprätthålla sin service innebär det enorma störningar i logistiksystemet. Störningarna i distributionsledet leder till störningar i produktions- och konsumtionsleden. När färjornas möjlighet att transportera varor minskar påverkas hela samhällsapparaten kraftigt. Det påverkar dig och mig som arbetstagare eller arbetsgivare. Det påverkar dig och mig som konsumenter. Samhället kommer att få bära kostnaden och valet står mellan att göra det konstruktivt förebyggande för att minimera skadeverkan eller passivt i from av minskad produktion, uppsägningar och ytterligare minskade intäkter för staten.

Branschorganisationerna Svensk Sjöfarts och Sveriges Åkeriföretags uppmaning till regeringen, för att undvika att färjorna i än högre utsträckning måste dra ned på kapaciteten eller helt ställa in sina rutter, är att arbeta förebyggande och med aktiva åtgärder såsom ett temporärt transportstöd riktat till de samhällskritiska färjorna.

Rikard Engström

Vd, Svensk Sjöfart

Rickard Gegö

Vd, Sveriges Åkeriföretag

Artikeltaggar

CoronavirusetDebattFärjetrafikLastbilarRickard GegöRikard EngströmSvensk SjöfartSveriges ÅkeriföretagTrafikanalys