Olsson: Statsepidemiologen lyder under generaldirektören

Signerat | Coronaviruset
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Den myndighet som har utformat strategin är Folkhälsomyndigheten vars generaldirektör heter Johan Carlson (till höger). Tegnell (till vänster) är underordnad honom, skriver Stefan Olsson.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Har Sveriges öde hamnat i en mans händer, statsepidemiologen Anders Tegnells, undrar Stefan Olsson.

Sverige har just nu en tydligt uppåtgående trend när det gäller smittspridningen av det nya coronaviruset. Ökningen är stadig men den skenar inte panikartat. Det tycks som att Sverige kommer att klara epidemin... eller inte. Osäkerheten är väldigt stor.

Den person vi främst av alla förknippar med den svenska strategin är Anders Tegnell som har titeln statsepidemiolog. Tegnell är i tv-studion varje dag. Vad gör en statsepidemiolog och varför ska man lita på honom? Här finns ett problem oavsett om man tror på den svenska strategin eller inte. För Tegnell har en fin titel, men är egentligen bara en vanlig statstjänsteman.

Den myndighet som har utformat strategin är Folkhälsomyndigheten vars generaldirektör heter Johan Carlson. Tegnell är underordnad honom. Det är svårt att tro det när man ser Tegnell i medierna varje dag. Låt oss därför dra oss till minnes hur staten verkligen styrs.

Enligt regeringsformen – den främsta av grundlagarna – är det regeringen som styr riket (regeringsformen 1 kap. 6 §). Detta gör regeringen genom att utfärda förordningar om vilka myndigheter som ska finnas och vad myndigheterna ska göra. Därtill författar regeringen varje år ett regleringsbrev med anvisningar för vad som ska göras under året. Chef för varje myndighet är en generaldirektör.

När så regeringen behöver råd från en myndighet för att exempelvis ta hand om en pandemi som sveper in över landet är det myndighetens chef, generaldirektören, som regeringen lyssnar på. Detta är huvudregeln, men det finns också undantag.

I försvarsmakten finns en generalläkare som är utnämnd direkt av regeringen med en egen förordning. Den officiella titeln är ”Försvarsinspektören för hälsa och miljö”. Han är en del av försvarsmakten men har en självständig funktion och styrs därför inte helt av sin myndighetschef (överbefälhavaren).

Samma sak gäller statspitozoologen som finns på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Också han styrs av egen förordning utfärdad direkt av regeringen. Både generalläkaren och statsepitizoologen utses av regeringen och är därför också direkt ansvariga inför regeringen. Man kan se dessa två ämbeten som egna myndigheter.

Så är inte fallet med statsepidemiologen på Folkhälsomyndigheten. Han är inte utnämnd av regeringen och han har inte en egen förordning att falla tillbaka på. Han är alltså ingen myndighet i sig utan en tjänsteman. Varför är detta viktigt att känna till? Det har med ansvarsfrågan att göra. Folkhälsomyndigheten har valt att skicka fram Anders Tegnell i alla medieintervjuer. Men är det inte generaldirektören som ska företräda myndigheten? Här har någonting blivit galet.

Svaret på den inledande frågan är alltså nej. Det är inte Anders Tegnell som är den utformar den svenska strategin för att hindra smittspridning, utan det är regeringen som gör detta med stöd av sin expertmyndighet Folkhälsomyndigheten, som leds av en generaldirektör som heter Johan Carlson.

Den som en gång om dagen dyker upp i tv med titeln statsepidemiolog har emellertid blivit den person som allmänheten tycks uppfatta som huvudansvarig, trots att han inte alls är det. Det kommer en räkenskapens dag. Då är det av yttersta vikt att veta vem som har haft att rätt att fatta vilket beslut.

Eftersom jag är traditionalist menar jag att den som fattar de avgörande besluten också är de som ska vara talespersoner. Det betyder att det är generaldirektören Johan Carlson som ska sitta i tv-studion och inte hans underordnade. Det vore bra om det blev ordning på den här punkten.

Stefan Olsson

Fil dr i statskunskap och frilansskribent

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.