En ny tid kräver nya lösningar

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
I grunden är det dock positivt med ett statligt stöd som underlättar för individuella överenskommelser mellan hyresgäster och hyresvärdar, skriver Maria Frisk.
Foto: Christer Wik
Det är därför omöjligt för fastighetsbolag att bära hela bördan av den uppkomna krisen. En fastighetskris i detta läge skulle vara ett verkligt dråpslag mot svensk ekonomi, skriver Maria Frisk.

Ingen vet hur länge coronavirusets utbrott kommer att pågå. De slutgiltiga ekonomiska konsekvenserna är därför svåröverskådliga. Situationen för svenska företag har dock redan förvärrats dramatiskt. Framförallt är viruspandemin ett dråpslag mot mötesplatser och fysisk handel och utbrottet kommer med all säkerhet att påskynda en redan pågående strukturomvandling i handeln. .

I spåret av utbrottet kräver nu flera krögare, handlare och intresseorganisationer generella hyressänkningar. Många fastighetsföretag har mottagit kravbrev om reducerade hyror och andra typer av ekonomiska lättnader. Våra medlemmar gör också sitt bästa för att underlätta för hyresgäster i ekonomiska trångmål. Det finns en stark vilja att hjälpa sina kunder i så hög utsträckning som det är ekonomiskt möjligt. Fastighetsföretag vill självklart vårda sina hyresgäster så att de finns kvar när krisen en vacker dag är över.

Samtidigt är det viktigt att betona att fastighetsbolag också är företag, med fakturor, räntor, amorteringar och löneutbetalningar. Faktum är att fastighetsbranschen mestadels består av småföretag. Hela 86 procent av alla fastighetsbolag har mellan en och fyra anställda. Det är därför omöjligt för fastighetsbolag att bära hela bördan av den uppkomna krisen. En fastighetskris i detta läge skulle vara ett verkligt dråpslag mot svensk ekonomi.

I det statliga krispaketet till småföretag finns en riktad hyresrabatt till krisdrabbade branscher såsom restauranger, butiker och hotell. Hyresrabatten ger hyresvärden 50 procents subvention vid upp till en halvering av den fasta hyran under perioden april till juni. Många av avtalets detaljer är ännu höjda i dunkel, och det är oklart hur paketet kommer att kunna användas i praktiken. I grunden är det dock positivt med ett statligt stöd som underlättar för individuella överenskommelser mellan hyresgäster och hyresvärdar.

En dialog mellan parterna löser många problem och kanske också leder till nya lösningar. Redan under de veckor som gått har företag och människor visat prov på att man kan göra saker på nya sätt. Restauranger som aldrig har haft take away-menyer har nu det. Butiker som aldrig tidigare har varit möjliga att handla på via nätet, har numera både den möjligheten och dessutom hemkörning. Den som är snabb på att ställa om och möta kundernas behov och önskemål kommer säkerligen att klara sig bättre än många andra. Här har kanske små, lokala entreprenörer som lever nära sina kunder bättre förståelse för den lokala platsens behov och önskemål och kan ställa om snabbare?

Många nya idéer kommer säkerligen att födas i krisens spår, och i dialog med marknadens olika aktörer kan vi tillsammans hjälpas åt att hitta de idéer som fungerar här och nu, men kanske också framöver. I grund och botten sitter hela näringslivet i samma båt, och behöver ro den i land tillsammans.

Maria Frisk

Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.