Säg fortsatt nej till regeringen

Ledare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Ge inte Löfven mer makt!
Foto: Erik Simander/TT
En historiskt svag regering kommer snart att bli än mäktigare, genom det förslag till ny fullmaktslag som till sist verkar ha godkänts av oppositionen. Det borde den inte få bli. Visserligen är det nu liggande förslaget bättre än det ursprungliga, som fick opposition och de som värnar om demokrati att sätta kvällskaffet i vrångstrupen. Men den är fortfarande inte bra, och regeringen har underlåtit att ge trovärdiga motiveringar till varför den ens behövs.

Den första och största invändningen var att regeringen skulle kunna runda riksdagen och på eget bevåg utfärda förordningar gällande bekämpning av covid-19 utan att sedan höra riksdagen. Nu skall förvisso riksdagens åsikt om en ny förordning inhämtas "omedelbart". Men djävulen sitter som bekant i detaljerna. Som förslaget är formulerat så kan inte riksdagen bara utan vidare säja nej.

Så här står det: "Om riksdagen inte gör samma bedömning som regeringen i fråga om behovet av föreskrifterna, kan riksdagen i stället genom lag upphäva normgivningsbemyndigandet eller meddela en lag som upphäver eller ersätter regeringens förordning." Detta är en process som kan ta några dagar, och det är tydligen en konsekvens som är inbyggd i tolkningarna av regeringsformen 8 kap 6 §, som reglerar föreskrifter efter bemyndiganden.

Detta är inte hårklyverier. Detta är att ge regeringen en mycket stor makt som riksdagen först i efterhand kan göra något åt, och då är kanske skadan redan skedd. Det är en makt som man inte skall ge en historiskt svag regering bara för att den ber om det, särskilt inte som den inte kunnat göra gällande vad den skall ha den till. Inte ens i krig upphävs riksdagens makt utan det finns en bantad krigsdelegation. I denna coronakris är riksdagen redan bantad till 55 ledamöter, så i praktiken har vi redan en sorts "krisdelegation". Det går alldeles utmärkt för regeringen att samarbeta med den om den vill vidta kraftfulla åtgärder.

Misstanken närs att det handlar om att regeringen vill använda bemyndigandet till att göra saker som den vet den skulle få svårigheter att få med sig riksdagen på – regeringen stöds ju inte av en majoritet. Det kan regeringens förstås inte säga öppet, men det finns all anledning att vara misstänksam.

Ta till exempel möjligheterna för att i praktiken beslagta resurser från privata vårdgivare, och detta utan att någon sorts kompensationsförfarande ens kommit på plats. Då skulle man effektivt slå undan benen på dem. Detsamma gäller många regioner, som ofta styrs av andra majoriteter än regeringen. Men än har det knappast varit några större problem för regionerna att samarbeta.

Regeringen mörkar alltså med vad den vill använda befogenheterna till, och riksdagen skjuts också åt sidan. Detta är anledningar nog att göra tummen ned, och det är något som oppositionspartierna måste tänka om kring. De har påskhelgen på sig, sedan kan det vara för sent.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.