Hoppa till huvudinnehållet

Möt utmaningarna tillsammans

Publicerad:
Just nu använder vi våra digitala plattformar för att ”marknadsföra” naturen med vackra bilder från vårt sköna landskap, skriver Mats Williams och Mia Landin.
Just nu använder vi våra digitala plattformar för att ”marknadsföra” naturen med vackra bilder från vårt sköna landskap, skriver Mats Williams och Mia Landin. Foto: Lena Richardson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Sammantaget gör vi många insatser för att akut kunna hjälpa besöksnäringen i Värmland, men vi planerar också för framtiden och en efterlängtad vardag då människor åter kan ta del av besöksnäringens utbud, skriver Mats Williams och Mia Landin.

Visit Värmlands styrelse och organisation har den allra största förståelsen och respekten för att fokus just nu ligger på att minska smittspridningen i samhället och värna människors hälsa. Vi vill också uttrycka vårt deltagande för alla de som drabbas direkt och indirekt av coronavirusets effekter.

Det minskade resandet och inställda möten får stora konsekvenser för besöksnäringen och det görs just nu en rad insatser från offentligheten för att minska effekterna för stora och små företag som behöver stöd för sin fortsatta existens.

I Visit Värmland pågår ett intensivt samarbete med våra 18 medlemskommuner, länsstyrelsen, Region Värmland samt övriga kluster och organisationer för att hitta vägar för att stödja det lokala näringslivet, #supportyourlocals. Det pågår nu ett organiserat idéutbyte mellan våra kommuner för att utveckla nya kreativa lösningar som hjälper företagen i deras svåra situation.

Så skriver du en debattartikel

Visit Värmland har omorganiserat sin verksamhet för att möta det omedelbara behovet av information och stöd till företagen inom besöksnäringen. Vi har av naturliga skäl dragit ner på marknadsföringsinsatser och internationella kampanjer. Istället har vi utvidgat arbetet för att vara ett stöd till våra besöksnäringsföretag genom att vara aktiva samarbetspartners såväl lokalt som regionalt och nationellt.

Sammantaget gör vi många insatser för att akut kunna hjälpa besöksnäringen i Värmland, men vi planerar också för framtiden och en efterlängtad vardag då människor åter kan ta del av besöksnäringens utbud i vårt vackra Värmland.

• Visit Värmland arbetar därför för att utveckla våra digitala plattformar för att därigenom kunna erbjuda företag och ansvariga på kommunerna en helt ny plattform för vår gemensamma marknadsföring av Värmland som besöksmål.

• Vi deltar med personalresurser till företagsakuten/verksamt.se/web/varmland som kan svara på frågor och lotsa företagen rätt bland de möjliga stödåtgärder som erbjuds på kommunal och nationell nivå.

• Just nu använder vi våra digitala plattformar för att ”marknadsföra” naturen med vackra bilder från vårt sköna landskap och med citat från kända värmlänningar, så läsaren får en fin känsla för Värmland med hashtaggen #naturen24sju.

• Våra pågående regionala, nationella och internationella projekt inom digitalisering, affärsutveckling och produktutveckling fortsätter och vårt gemensamma varumärke - Värmland skall laddas med inspiration om natur, kultur, mat och dryck för hållbara attraktiva besöksanledningar.

Till alla er cirka 8 000 inom besöksnäringen och alla ni tusentals som är beroende av besöksnäringens dragningskraft till Värmland, låt oss tillsammans möta utmaningarna vi står inför genom ett fortsatt nära samarbete mellan oss som vill utveckla besöksnäringen i Värmland för en dag efter imorgon.

Mats Williams

Ordförande, Visit Värmland

Mia Landin

Vd, Visit Värmland

Artikeltaggar

BesöksnäringCoronavirusetDebattMats WilliamsMia LandinRegion VärmlandVärmlands länVisit Värmland