Riv inte Hammarlundens högstadium

Debatt
PUBLICERAD:
Trots byggfel och försummat underhåll så kan byggnaden troligen hålla både 10 och 15 år utan vidlyftiga renoveringar, skriver Nils Bagge.
Foto: Sanna Emanuelsson
Vi Hammaröbor kan glädjas åt att Hammarlundens högstadium i dag fungerar mycket bra för de 354 eleverna i nuvarande byggnader i befintligt skick, skriver Nils Bagge.

Hammarö kommun har idag stora utmaningar med byggnationer i miljardklassen för skolor, förskolor och ett äldreboende. Vi kämpar med höga hyror av tillfälliga modulskolor där undervisning sker medan de nya skolorna byggs.

Nu finns dessutom ett förslag att kommunen ska riva Hammarlundens 7-9-skola, invigd för bara 38 år sedan, för att ersätta den med en ny skola söder om Hammaröleden i det nuvarande skogsområdet mellan Ålvägen och Anneberg.

Vi i Miljöpartiet på Hammarö motsätter oss detta. Att riva Hammarlundens 7-9-skola vore ett stort slöseri med skattemedel, dåligt ur miljösynpunkt, och det vore ur kapitalsynvinkel en illa vald tidpunkt. Den föreslagna platsen för ny skola saknar det mest fundamentala, nämligen en dokumenterad utredning som visar att den platsen skulle vara det bästa valet.

Vi Hammaröbor kan glädjas åt att Hammarlundens högstadium i dag fungerar mycket bra för de 354 eleverna i nuvarande byggnader i befintligt skick.

• Exceptionellt låg sjukfrånvaro bland personalen

• En av Värmlands högst presterande skolor

• Folk väljer att flytta till Hammarö för att kunna sätta sina barn på den skolan.

• Skolan är mycket attraktiv bland lärare.

Trots byggfel och försummat underhåll så kan byggnaden troligen hålla både 10 och 15 år utan vidlyftiga renoveringar. Vi i Miljöpartiet vill att skolan behålls, vårdas och genomgår minimala reparationer baserade på hälsoaspekter och prioriteringar av personal och elever. När byggnaden har tjänat ut bör en ny skola placeras inom nuvarande skolområde, t ex i skogen direkt öster om nuvarande byggnad, eller på det utrymme som blir över när Hammarhallen rivs.

Det innebär att grönområdet mellan Ålvägen och Anneberg bevaras, att vi undviker trafikökningar på Lövnäsleden och Ålvägen, och att boende på Ålvägen och Fasanvägen slipper ökat vägbuller som skogen nu skyddar dem från.

En ny 7-9-skola nära den nuvarande stör inga grannar och är skyddad mot vägbuller. Där finns utrymme, så man kan bygga i ett plan vilket ger de pedagogiska fördelar som dagens byggnad har. Inga nya anslutningsvägar behövs. Vi behåller närheten till sjön och kyrkan. Där finns gott om plats om en tillbyggnad skulle krävas i framtiden. Skolans friytor är väl tilltagna för barnens lek, minst 50 000 kvadratmeter, långt över Boverkets råd om nedre gräns.

Skolidrottsplatsen kan ordnas genom att i öst-västlig riktning utvidga den lokala idrottsplatsen vid Ålvägens norra del. Kullen rörs då inte och förändringen får minimal påverkan på de boende. Alla elever får nära dit.

Vi i Miljöpartiet ser viktiga och brådskande investeringar att prioritera framför en onödig och resursslösande rivning av Hammarlunden 7-9:

• Cykelväg Tynäs-Bärstad.

• Cykelväg Rud-Bärstad

• Cykelväg Lövnäs-Dollarstore-Karlstad. Skolbarn cyklar på Lövnäsleden på rasterna!

• Ny bilväg till Tynäs via Gråberg.

Dessa projekt ska inte behöva stå tillbaka enda dag för onödiga skolbyggen. För vår framtid ska vi ge våra barn vanan att cykla, men det ska ske säkert. Kan vi undvika att föräldrar måste köra sina barn i bil till skolan så minskar vi också bilköerna på Lövnäsleden.

Nu planeras bortåt 150 nya bostäder på Tynäs, och det medför en stor trafikökning genom Bärstads barntäta villakvarter. Därför är det bråttom med ny bilväg till Tynäs via Gråberg. Det är till dessa saker vi behöver vårt kapitalutrymme. Inte till att riva fullt fungerande skolor och ersätta med nya.

Nils Bagge

Ordförande i Miljöpartiet de Gröna på Hammarö

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.