Våld, missbruk och psykisk ohälsa sätts inte i karantän

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Om du hör talas om, eller ser barn eller unga du kan misstänka far illa, kontakta socialtjänsten i din kommun, skriver Marléne Lund Kopparklint och Alexander Torin.
Foto: CLAUDIO BRESCIANI / TT
Att stoppa virusspridningen ska ha hög prioritering, samtidigt får det inte förta arbetet med att förebygga att barn och unga far illa. Tvärtom måste det arbetet också prioriteras upp, skriver Marléne Lund Kopparklint och Alexander Torin.

Förutom sjukdom och medicinska besvär som följer med coronaviruset (covid-19) så ökar också andra problem i samhället. Det finns en särskild grupp som nu löper större risk att utsättas för psykisk och fysiskt våld än andra och det är barnen.

Coronaviruset isolerar människor i hemmen men det sätter inte våld, missbruk och psykisk ohälsa i karantän. Att stoppa virusspridningen ska ha hög prioritering, samtidigt får det inte förta arbetet med att förebygga att barn och unga far illa. Tvärtom måste det arbetet också prioriteras upp.

I denna kristid behöver vi hålla ihop och framför allt vara särskilt uppmärksamma på om någon i vår omgivning inte har det bra. Många unga växer upp under otrygga omständigheter. Det kan röra sig om familjer med missbruksproblematik, psykisk ohälsa, våld i nära relation och kriminalitet. Precis som att våld och misär i hemmet ökar vid olika högtider så kan vi också räkna med att det gör det även nu. När trygga punkter så som jobb, skola, fritidsaktiviteter och sociala kontakter försvinner kan det bli extra svårt.

Nu när våra gymnasieelever studerar på distans och när fler jobbar hemifrån eller sitter i hemkarantän så behöver kommunerna ge tjänstemän i uppdrag att se över det förebyggande arbetet gällande våld i nära relation, missbruk i familjer där det finns hemmavarande barn, hedersförtryck, psykisk ohälsa och suicid.

Kommunerna behöver även öka samarbetet och kontinuerligt stämma av med frivilligorganisationer och Svenska kyrkan för att lyssna in vad de ser i nuläget. Vissa familjer kan vara i behov av ökat försörjningsstöd då ekonomin blir trängd, andra kan behöva samtalsstöd eller andra hjälpinsatser, det viktiga är som sagt att vi är extra uppmärksamma och jobbar mer uppsökande än vanligt.

Tveka inte att kontakta Polisen på 114 14 om du är hemma och hör ljud, bråk och skrik som oroar. Om du hör talas om, eller ser barn eller unga du kan misstänka far illa, kontakta socialtjänsten i din kommun. Tänk på att det är bättre att agera en gång för mycket än en gång för lite. Som barn eller ung kan du ringa, mejla eller chatta med Bris – Barnens rätt i samhället: 116 111. Kvinnofridslinjen finns öppen dygnet runt med telefonnummer: 020-505050. Det går även att kontakta Anhöriglinjen på 0200-239 500.

Ta hand om er själva och hjälp andra extra mycket i dessa tider.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Riksdagsledamot

Alexander Torin (M)

Kommunalråd, Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.