Våra viktiga tidningar måste få stöd

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Den granskande journalistik som nu behövs mer än någonsin riskerar att upphöra eller tunnas ut, skriver Victoria Svanberg och Jan Fager.
Foto: Helena Landstedt/TT
TU föreslår att staten bidrar med ett lönestöd för definierade yrkesgrupper som måste fullgöra sitt arbete med informationssyfte, skriver Victoria Svanberg och Jan Fager.

Efterfrågan på journalistik har sällan varit större. Samtidigt tvingas allt fler tidningar att permittera journalister och annonssäljare för att sänka sina kostnader. Orsaken till permitteringarna är att annonsintäkterna sjunker snabbt och det som en direkt följd av det nya coronavirusets spridning i samhället. Den granskande journalistik som nu behövs mer än någonsin riskerar att upphöra eller tunnas ut. Därför uppmanar branschorganisationen TU – Medier i Sverige regering och riksdag att redan i dag fatta beslut som gör det enklare för branschen att ta sig igenom coronakrisen.

Annonsintäkter är den viktigaste eller näst viktigaste intäktskällan för alla storstads-, landsorts- och gratistidningar i landet. Minskar annonsintäkterna minskar också de resurser redaktionerna kan investera sin granskande journalistik, närvaron vid möten i kommunfullmäktige i Karlstad, genomgång av allmänna handlingar i Eda samt bevakningen av Hagfors kultur- och föreningsliv. Redan nu kan vi se att redaktioner och mediehus tvingats till permitteringar i Norrbotten, Uppland, Småland, Södermanland och Västmanland.

Enligt en enkät TU genomfört bland landets tidningar har många av dessa redan förlorat stora belopp på inställda annonskampanjer och stoppad handel. Och nu befarar mediehusen att deras intäkter kommer att falla än mer. Fyra av de elva mediehus som deltog i enkäten uppskattar att deras annonsintäkter i det närmaste kommer att halveras under april, jämfört med samma månad i fjol. För två av mediehusen är prognosen än svartare. De spår att tappet kommer att överstiga 50 procent. För ett par av dem verkar minskningen att hamna strax under 30 procent.

Blir coronakrisen långvarig så spår fyra av mediehusen att deras annonsintäkter riskerar att minska med 30 till 40 procent räknat på helåret. Lika många uppskattar att intäkterna kan falla mellan 40 och 50 procent. Ett av mediehusen befarar att nedgången kan bli så djup att annonsintäkterna minskar med 60-70 procent. De bägge sista tillfrågade mediehusen svarar att läget är för osäkert för att de ska kunna göra en prognos.

För att snabbt mildra coronakrisens effekter och stärka svensk journalistik på både kort och lång sikt föreslår TU därför att regeringen vidtar följande fyrpunktsprogram:

1. TU föreslår att staten bidrar med ett lönestöd för definierade yrkesgrupper som måste fullgöra sitt arbete med informationssyfte. Alternativt föreslår TU att nyhetstidningar undantas från arbetsgivargift under coronakrisen.

2. TU föreslår ett så kallat kvalificerat momsundantag, det vill säga att tidningarna, i tryckt och digital form, undantas från mervärdesbeskattning, men med bibehållen avdragsrätt.

3. TU föreslår ett förstärkt press- och mediestöd genom att

a) beslutat driftsstöd för 2020 snarast betalas ut i sin helhet i syfte att stärka företagens likviditet,

b) en tredubbling av distributionsstödet,

c) en fördubbling av anslaget till stöd för lokal journalistik och en höjning av takbeloppet för att säkerställa en fortsatt journalistisk närvaro i svagt bevakade orter och områden samt en förlängning av den pågående ansökningsperioden för stöd till lokal journalistik till den 30 april och en förstärkning av resurserna hos Mediestödsnämnden för att kunna snabbehandla dessa ansökningar,

d) en sänkning av kravet på minst 55 procent unikt innehåll för andratidningar för att möjliggöra ökad effektivitet i nyttjandet av allmänt innehåll, med syfte att i stället frigöra resurser för ökad mångfald inom opinionsjournalistik.

4. TU hemställer om att regeringen omedelbart beslutar att genomförandet av den tidigare beslutade returpappersförordningen skjuts upp eller helst avskaffas helt.

Och det är beslut som inte kan vänta. Även här är det allvar – nu.

Victoria Svanberg

Ordförande, TU och delägare i NWT-koncernen

Jan Fager

Tf vd, TU

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.