Hoppa till huvudinnehållet

Varje sekund räknas om jobben ska räddas!

Publicerad:
Läget är extraordinärt allvarligt, men det finns goda skäl att anta att situationen till följd av Coronaviruset är snabbt övergående, skriver Fredrik Wilkens och Thomas Lassen.
Läget är extraordinärt allvarligt, men det finns goda skäl att anta att situationen till följd av Coronaviruset är snabbt övergående, skriver Fredrik Wilkens och Thomas Lassen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Åtgärderna bör utformas så de erbjuder företag omedelbar kostnadsminskning, samtidigt som arbetstagarnas trygghet säkras, skriver Fredrik Wilkens och Thomas Lassen.

Varsel och permitteringar duggar tätt i Sverige. De ekonomiska stödpaket som regeringen presenterat når inte hela vägen, utan vi löper en hög risk för att landet glider in i mångårig massarbetslöshet och ekonomisk depression.

Så skriver du en debattartikel

Läget är extraordinärt allvarligt, men det finns goda skäl att anta att situationen till följd av Coronaviruset är snabbt övergående. I ett läge där stora delar av efterfrågan i ekonomin helt upphört bör ekonomiska stödåtgärder inriktas på att rädda företag för att undvika permanent förlust av 100.000-tals arbetstillfällen. Åtgärderna bör utformas så de erbjuder företag omedelbar kostnadsminskning, samtidigt som arbetstagarnas trygghet säkras. Dessutom måste hinder undanröjas för fortsatt drift av företag under krisen.

Vi föreslår att följande ekonomiska stödåtgärder genomförs omedelbart:

1. Staten tar upp till 100% av kostnaden enligt det nyligen införda systemet för korttidspermitteringar.

2. Arbetsgivare ges möjlighet att välja vilken personal som måste permitteras. Dagens system kräver att samtliga anställda omfattas av åtgärden.

3. Möjlighet att “frysa” företag införs som alternativ till likvidation eller konkurs. I praktiken innebär vårt förslag att företagets åtaganden blir frysta och verksamheten pausas med omedelbar verkan. Företaget kan och ska åta sig att återstarta verksamheten vid en senare tidpunkt. Samtliga anställda permitteras under tiden för frysningen.

4. Säkerställ förtroendet för betalningar mellan företag genom att uppdra åt myndighet att återförsäkra fakturaköp till en fast nominell avgift. Det underlättar fortsatt drift av företag som äger sådana förutsättningar.

5. Borttagande av krav på ränta för företagares återlån av redan inbetalda skatter samt utsträckt kredittid från dagens 3 månader till 6 månader.

6. Undanta företagares återlån av skatter från personligt betalningsansvar. Det existerande personliga betalningsansvaret innebär att det i många fall blir mer fördelaktigt för företagare att sätta företag i konkurs, än att rädda företaget och därmed arbetstillfällen.

7. Inför möjlighet för företag att sälja fast och lös egendom till staten till en viss procentsats av egendomens marknadspris, under förutsättning att företaget samtidigt ingår avtal om återköp till samma pris vid senare tidpunkt. Tidigareläggning av tidpunkt för återköp kan påkallas av båda parter. Företaget behåller under tiden brukanderätten och underhållsskyldighet för egendomen. Åtgärden frigör omedelbart likviditet för företag och öppnar ytterligare en möjlighet för företagare att övervintra krisen.

Våra förslag går i stora delar stick i stäv med den politiska grundsyn vi företräder. Men när vi står inför risk för mångårig massarbetslöshet och ekonomisk depression kan vi inte låsa oss vid ideologier, utan nu krävs okonventionella, extrema men framför allt snabba åtgärder för att rädda 100.000-tals arbetstillfällen. Varje sekund räknas!

Fredrik Wilkens

Styrelsemedlem i distrikt Stockholm, Medborgerlig Samling

Thomas Lassen

Styrelsemedlem i distrikt Stockholm, Medborgerlig Samling

Artikeltaggar

ArbetslöshetDebattKorttidspermitteringRänta