Osunt kinaberoende

Signerat
PUBLICERAD:
Relationen till Kina gör oss sjuka.
Foto: Xie Huanchi
Kommunistdiktaturen i Kina har med sin sjukliga politik orsakat en global pandemi. Världens beroende av landets produktion behöver omvärderas efter krisen.

För att blidka intern osämja har pekingregimen länge tillåtit djurrätsvidriga marknadsplatser att finnas i Kina. Där köps och säljs såväl levande djur som djurdelar från exotiska och utrotningshotade arter. De är inte bara en inkomstkälla för mycket av världens organiserade tjuvjakt utan är också en smittohärd som resulterat i flertalet epidemier och pandemier, inklusive den pågående.

När smittan nåde sin kulmen i Kina för en månad sedan beslutade regimen att förbjuda handeln med vilda djur. Förhoppningsvis står sig beslutet även efter smittan men med diktaturen kan man inte räkna med det. Kinesiska regimen bryr sig inte om mänskliga rättigheter, än mindre om djuren. Om de mäktiga aktörerna som kontrollerar djurhandeln börjar pressa regimen kommer förbudet hävas lika lätt som den kom till.

Diktaturen spinner nu lögner om att deras hantering av virusspridningen skulle ha varit god. Som folkrättsexperten Ove Bring och journalisten Hans Wolf skrev på SvD debatt (25/3) borde mörkläggningen som ägde rum de första tre veckorna efter att viruset uppdagades av läkare anses vara ett folkrättsbrott. Regimen tystade läkare i Wuhan som larmade och lät det kinesiska nyåret fortgå, smittan fick fri lejd av en diktatur mer mån om att tysta vad de såg som regimkritisk verksamhet än att rädda liv.

Omvärlden kan inget annat än lovorda den Kinesiska hanteringen, även om det är en myt. Vi är beroende av Kina. De producerar mycket av skyddsutrustningen och medicinen som nu behövs för att stoppa pandemin.

Säkerhetspolisen, Säpo, presenterade under torsdagen sin årsrapport om säkerhetshoten mot Sverige. Kina anses vara ett sådant hot på flera sätt. Industrispionage och uppköpning av svenska företag har pågått länge. Det är en välkänd del av landets strategi att försöka knyta till sig samhällsviktig infrastruktur och företag som utvecklar ny teknik.

Den kinesiska säkerhetshotande verksamheten mot Sverige har markant ökat det senaste året och närmar sig sakta men säkert Ryska nivåer. De båda försöker sprida rykten och falsk information för att undergräva tilliten till institutioner och bättra på sitt egna sarga anseende.

Säpo konstaterar att Kina öppet försöker påverka grundlagsfästa fri- och rättigheter i Sverige. De vill tysta de som kritiserar regimen och dess fängslande av den Svenska medborgaren Gui Minhai.

Så länge Sverige och resten av Europa är ekonomisk beroende av Kina på ett så obalanserat sätt som nu är fallet kommer regimen fortsätta hota vår frihet. Dess kolkraftverk, djurhandel och giftanvändande industrier kommer fortsätta att förstöra planeten.

Kina har använt alla medel möjliga för att stoppa viruset när de väl insåg allvaret. Såväl militären som sin integritetskränkande spårning av sin egen befolkning utnyttjades till fullo för att få situationen under kontroll. Nu efterliknar vissa västländers strategier den kinesiska, om det är rätt eller inte kan inte sägas än.

Den globala ekonomin kommer ta enorm skada. De stater som nu försöker stävja krisen belånar sig för fullt för att hålla ekonomin igång. Västvärlden kommer knappast komma stärkta ur den här krisen. Risken är att Kina använder krisen som hävstång för att stärka sin position.

12 mars rapporterade nyhetsbyrån Reuters att Frankrike kommer tillåta det kritiserade kinesiska telekomföretaget Huawei att vara del av byggandet av landets 5G nät. Efter att EU-kommissionen tillträde i december lovade man ökade teknisk självständighet från stormakterna USA och Kina som dominerar marknaden, men hur det blir med självständigheten återstå att se.

Det är nu viktigare än någonsin att inte vika sig för kommunistdiktaturens hot eller tro dess lögner. Det ekonomiska beroendet behöver försvinna. Krisen visar hur osund relationen verkligen är.

Pontus Westerholm

TF Politisk redaktör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.