• idag
  3 apr
  • Vind
   8 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  4 apr
  • Vind
   6 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  5 apr
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  6 apr
  11°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  7 apr
  13°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm

Säg nej till ytterligare ett externt köpcentrum

Debatt
PUBLICERAD:
Månsgårdens byggnader tillmätes ett stort kulturhistoriskt värde som också är viktigt att beakta i sammanhanget, skriver Christer Alnebratt.
Foto: Lisa Olaison
Vi anser därför att de två handelsområden som redan finns i Karlstad, Bergvik och Välsviken, är fullt tillräckliga för att täcka behoven av externa handelsytor i Karlstad, skriver Christer Alnebratt.

Detaljplanen för en ny handelsplats på Månsberga har varit ute på granskning. Inför att det slutliga förslaget föreligger, som ska fastställas av Kommunfullmäktige, vill vi i Socialdemokraternas 2030-grupp anföra följande:

Ytterligare ett externt handelsområde i Karlstad kommer att påverka centrumhandeln i Karlstad på ett negativt sätt, kranskommunernas handel kommer också att utarmas i varierande grad beroende på de verksamheter som tillåts etablera sig inom området. (40 % av kunderna på Bergvik kommer från andra kommuner) Trafiken i området kommer att öka i ett område som redan är hårt ansträngt.

Klimateffekterna från dessa inköpsresor förstärks på ett ogynnsamt sätt om ännu ett handelsområde etableras.

Till detta kommer att de höga naturvärden och naturbiotoper som finns i det drygt 3 hektar stora området försvinner om man tillåter byggnation enligt planförslaget. Hela planområdet ligger inom den sekundära skyddszonen för Kattfjordens Vattenskyddsområde. Detta innebär att skyddsföreskrifter gäller för området. Dagvatten från hårt trafikerade ytor och stora parkeringsplatser innehåller ofta föroreningar i form av bl.a. organiskt material, kväve, fosfor, bly, koppar och zink. Ämnen vi absolut inte vill ha i kommunens råvattentäkt!

Månsgårdens byggnader tillmätes ett stort kulturhistoriskt värde som också är viktigt att beakta i sammanhanget.

Vi anser därför att de två handelsområden som redan finns i Karlstad, Bergvik och Välsviken, är fullt tillräckliga för att täcka behoven av externa handelsytor i Karlstad. Denna uppfattning delar vi med Centrum Karlstad, Fastighetsägarna i centrum, Karlstads kranskommuner och Karlstad kommuns miljönämnd.

Ytterst är det Alliansen och Miljöpartiet som avgör om vi ska ha ytterligare en extern handelsarena i Karlstad. Är det inte dags för Miljöpartiet att stå upp för miljön i denna fråga?

Christer Alnebratt

Karlstads Socialdemokratiska Agenda 2030 grupp miljö

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.