Alla behöver kunna nås i en kris

Signerat
PUBLICERAD:
Att lära sig svenska är fortsatt viktigt, med det får inte handla om liv och död, skriver Agnes Karnatz.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Den som lär sig språket och följer svenskspråkiga medier kommer alltid att ha en fördel, som fler behöver sträva efter. Men den skyll dig själv-mentalitet som vissa ger uttryck för när segregerade grupper drabbas av viruset har ingen bärighet i det här fallet, skriver Agnes Karnatz.

Många känner sig vid det här laget överösta av information om coronaviruset i tidningar, radio och tv. Andra har knappt hört eller sett en stavelse om saken, och än mindre tagit till sig vikten av att tvätta händerna och undvika sociala kontakter. Det handlar om de grupper som varken språkligt eller kulturellt har integrerats med resten av samhället.

Flera av de som dött av coronaviruset är svensksomalier boende i utanförskapsområden i Stockholm. Att det skulle vara svårare att nå ut med information till dessa personer var väntat, men det gör det inte mindre allvarligt att brist på kunskap kan ha bidragit till flera personers död. Sedan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, den 19 mars fick i uppdrag att sprida information om viruset till hela landet har insatserna förbättrats. Men vi blir allt mer varse om att det inte räcker med att bara översätta information till olika språk för att nå ut.

Ett uppenbart hinder är att många som inte talar svenska i Sverige inte heller kan läsa. Dessutom tar många inte alls del av de medier och kanaler som coronainformationen sprids genom. Nu har MSB bland annat börjat använda sig av imamer som berättar om viruset och smittskydd för moskébesökare. Dessutom har ett samarbete inletts med flera artister, i synnerhet rappare, som har bakgrund och publik i de segregerade områdena, och som genom sociala medier informerar sina följare.

Även om spridningen av viruset än så länge är som störst i storstadsområdena är det viktigt att inte glömma resten av landet. På långt fler platser finns mindre grupperingar av personer som inte heller förstår svenska. MSB måste se till att den muntliga informationen också når dem, till exempel genom olika populära radiokanaler.

Samtidigt måste vi se till att situationer som denna kan förebyggas. Vi vet att vi ännu inte har en välfungerande integration. Även om vi skulle få en sådan kan vi inte räkna med att alla ska välja att följa svenska medier regelbundet. Därför behöver både vikten av svenskkunskaper och hur svenska myndigheter förmedlar information kommuniceras från Migrationsverket redan under asylprocessen. Den som anar att något inte står rätt till ska veta var han eller hon, integrerad eller ej, kan hitta information.

Att lära sig svenska är fortsatt viktigt, med det får inte handla om liv och död. Den som lär sig språket och följer svenskspråkiga medier kommer alltid att ha en fördel, som fler behöver sträva efter. Men den skyll dig själv-mentalitet som vissa ger uttryck för när segregerade grupper drabbas av viruset har ingen bärighet i det här fallet.

Om vi vill öka tilliten till samhället även från dessa grupper måste myndigheterna också hitta formerna för att nå ut till dem. Inte minst i detta fall när alla har ett intresse av att så många som möjligt anstränger sig för att inte sprida smittan.

Agnes Karnatz

Svenska Nyhetsbyrån

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.