Digital krisekonomi

Ledare
PUBLICERAD:
De illa omtyckta kontorslandskapen står nästan tomma under krisen. Är alternativen bättre?
Foto: Ruud, Vidar
Förr eller senare återkommer normaliteten, men det kommer inte vara sig likt vad som fanns för några månader sedan.

En femtedel av jorden befolkning sitter nu i karantän. Otaligt fler uppmanas stanna hemma av smittskyddsskäl. Företag och myndigheter delar upp sin verksamhet på fler platser för att minska smittorisken. Bristen på social kontakt som länge funnits i digitaliseringens spår har nu blivit ett allmänt påbud. Många isoleras och internet blir kanske den enda kontakten med omvärlden. Det var vardag för många redan innan krisen och det kommer nog vara det för många fler när krisen väl är över.

Många företag är redan beroende av internet. Digitala möten är vanliga. Molntjänster och digitala plattformar är ryggraden i ekonomin. Inom skolsektorn och offentlig verksamhet har konsulter och IT-företag mässat om digitaliseringens frälsning som botemedel mot sviktande budgetramar i flera års tid. Datorsatsningar och diverse plattformar har kostat miljonbelopp även när de inte alls fungerat. Tekniken är sällan så smidig som man önskat den är, men med några misslyckanden har det ändå blivit hyfsat till slut.

IT-säkerheten är ett ständigt eftersatt ämne. Nu när allt fler hemmadatorer med sina dåligt skyddade uppkopplingar blir en del av företagen kommer riskerna också växa. Man undviker Corona men mer digitala virus hittar vägar att sprida sig.

Utvecklingen som skett inom datorlösningar utnyttjas nu för fullt. Infrastrukturen som underbygger nätverken, programmen och självaste internet pressas under tyngden av all användning. Streamingtjänster som Youtube och Netflix tvingas sänka kvalitén på sitt material för att inte sakta ner resten av internet. Människor sitter hemma men behovet av underhållning är oförändrad.

Kultursektorn är dock likt besöksnäringen i fritt fall. Mycket av verksamheten är stängd på grund utav förbudet mot större folksamlingar. Det råder brist på besökare då allmänheten isolerar sig. Men sätten att nå publiken via nätet är många. Det var inte mycket mer än trevande försök innan krisen, men nu blommar de ut för fullt. Museer filmar guidade turer, teatrar och operor gör fler av sina produktioner tillgängliga på nätet. Givet hur många miljoner skattekronor dessa institutioner får varje år är det också positivt att fler utanför storstäderna kan få tillgång till deras kulturutbud.

Inom ekonomisk teori brukar man prata om att potentialen som tekniken ger oss inte utnyttjas. Att ekonomin går efter gamla mönster tills krisen kommer. Då måste man söka sig nya vägar för att arbeta och nå konsumenten. Geografi och avstånd blir mindre av ett problem, det har varit en trend i snart ett halvt sekel. Men problem har också uppenbarats.

Ensamhet och psykisk ohälsa är inget som ges mycket utrymme under en pågående pandemi. Men då mänsklig kontakt via arbetet blir ovanligare kommer det bara bli värre. Att kulturinstitutioner och nöjesevenemang kan ses på en skärm är nog så välkommet. Men utan närvaron, såväl vad det gäller museer som framträdanden, är kulturen fattigare.

Tekniken och skärmarna har länge dominerat människors liv. Nu tar de ett järngrepp. Om digitalt utanförskap och skillnader i internetuppkoppling var ett problem förut kommer det inte vara närheten av vad det innebär framöver.

Tekniken förändrar kulturen, ekonomin och hela våra liv. Normaliteten, när den kommer, blir inte som förr.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.