Låt receptblocken ligga

Debatt
PUBLICERAD:
Med digitala psykologbesök kan fler människor få hjälp att lämna psykisk ohälsa bakom sig, oavsett var i landet man bor, skriver Rickard Färdig.
Digitala psykologbesök kan minska beroendet av antidepressiva. Och bidra till en bättre och mer jämlik psykisk hälsa.

En miljon svenskar äter antidepressiva. Det är en fördubbling sedan början av 2000-talet och det placerar oss i den absoluta världstoppen. I Värmland är användningen mest utbredd i Sverige. Bland medelålders kvinnor (40-60 år) i Värmland tar nästan var femte kvinna antidepressiva. Snabbast i regionen har ökningen varit bland barn mellan 10 och 14 år.

För många är antidepressiva en hjälp till en bättre hälsa, men den svenska situationen är extrem och oroande. Antidepressiva kan ha allvarliga biverkningar såsom ökad ångest, hallucinationer, känslomässig avtrubbning och en ökad suicidrisk, framförallt hos barn och ungdomar. Den stora ökningen bland barn är särskilt problematiskt eftersom vi idag vet för lite om hur antidepressiva påverkar hjärnans utveckling. Många patienter vittnar också om stora svårigheter att avsluta en behandling.

Personer som lider av psykisk ohälsa ska i första hand erbjudas psykologisk behandling. Där är Socialstyrelsens riktlinjer tydliga. Men trots att var tredje besök i primärvården rör psykisk ohälsa är det bara runt tre till fyra procent som får träffa en psykolog. En tredjedel av landets vårdcentraler saknar dessutom psykolog överhuvudtaget. Sämst är tillgången utanför storstäderna. I Värmland finns det 34 psykologer inom vården per 100 000 invånare, vilket kan jämföras med 85 i Stockholm.

Flera experter lyfter att bristen på tillgänglig psykoterapi gör att läkare begränsas till att skriva ut psykofarmaka istället för att remittera till psykologisk behandling såsom riktlinjerna föreskriver. Därmed finns även en risk att det är symtom och inte orsak som behandlas. Det orsakar onödigt lidande för individen och kan leda till ännu högre kostnader för samhället på grund av långa sjukskrivningar – sjukskrivningar som kunnat undvikas om patienten fått den vård de har rätt till i ett tidigt skede. Psykisk ohälsa är redan idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige och i Värmland är det förklaringen till varannan sjukskrivning.

Det är inte hållbart.

Med digitala psykologbesök kan fler människor få hjälp att lämna psykisk ohälsa bakom sig, oavsett var i landet man bor. Ett digitalt psykologbesök är ett förtroligt samtal mellan patient och psykolog – den enda skillnaden är att det sker via video. Om vårdgivaren är ansluten till landstinget, liksom Mindler, kostar ett besök 100 kronor och frikort gäller – precis som ett vanligt besök på vårdcentral.

Vetenskapen visar att kognitiv beteendeterapi (KBT) som genomförs digitalt av en psykolog är mycket effektiv som behandlingsmetod för de vanligaste psykiska besvären, som stress, ångest, depression och sömnsvårigheter. Behandlingen är kostnadseffektiv och har inte samma biverkningar som antidepressiva. Effekten av terapi försvinner inte heller efter behandlingens slut, utan bidrar med erfarenheter och lärdomar som patienten kan bära med sig under lång tid.

Antidepressiva är en självklar del av verktygslådan mot psykisk ohälsa. Men det ska inte vara den första behandlingsformen, och absolut inte den enda. Genom digital terapi öppnas istället möjligheten för alla – oavsett var de är bosatta – att få den tillgång till psykologhjälp som de behöver och som Socialstyrelsens riktlinjer kräver.

Rickard Färdig

Legitimerad psykolog, medicine doktor, och forsknings- och behandlingschef på digitala psykologmottagningen Mindler

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.