Gruvlyckan och Våxnäs – viktiga delar av Karlstad

Debatt
PUBLICERAD:
Karlstad ska vara en stad för alla. Samtliga stadsdelar ska med på den här resan, skriver Per-Inge Lidén.
Foto: Joachim Lagercrantz
Nu har vi i socialförvaltningen tagit initiativ till ett arbete som heter ”Ett öppnare väst”. I ett unikt samarbete med alla de tio studieförbunden har vi bett folkbildarna ta ansvar för ett utvecklingsarbete tillsammans med de som bor i området, skriver Per-Inge Lidén.

Gruvlyckan och Våxnäs är fina områden i Karlstad. Här finns traditioner, historia, många människor, närhet till naturen - snart en helt nybyggd skola. Men här finns också problem. Färre personer har högskoleutbildning än i andra delar av Karlstad, arbetslösheten är högre och fler barn och vuxna lever i familjer som har ekonomiska problem.

Nu har vi i socialförvaltningen tagit initiativ till ett arbete som heter ”Ett öppnare väst”. I ett unikt samarbete med alla de tio studieförbunden har vi bett folkbildarna ta ansvar för ett utvecklingsarbete tillsammans med de som bor i området. Patrik Buhrkall Nilsson är projektledare. Länsstyrelsen har varit med och gett pengar. Vi har haft upptaktsmöte.

I en fullsatt Västerstrandskyrka möttes föreningsliv, folkbildare och allmänhet och funderade på vad området behöver. De fyra högst prioriterade satsningarna blev efter omröstning en satsning på barn och tonåringar, mötesplatser för nyanlända kvinnor, mötesplatser i området och trygghetsvandring på natten.

Det här är viktiga frågor. Barn i ekonomiskt utsatta familjer bär ofta på en stor oro för familjens ekonomi, de får lägre skolresultat och det är större risk att de får såväl psykiatriska diagnoser som utskriven antidepressiv medicin. Så kan vi inte ha det.

Idrotten är en viktig del av arbetet bland barn och unga. I Gruvlyckan och Våxnäs är antalet barn i idrottsföreningar hälften mot i områden som Råtorp och Skåre – trots närhet till idrottsanläggningar. Nu planeras för aktivt uppsökande arbete på skolor och hjälp att komma iväg till aktiviteter. Samtidigt planerar scouterna att starta upp arbete i området, man resonerar om hur kultur bland unga kan utvecklas. Nattliga trygghetsvandringar är på gång – liksom mötesplatser för äldre.

Karlstad ska vara en stad för alla. Samtliga stadsdelar ska med på den här resan. Det är inget enkelt arbete. Men vi har en stor tilltro till att just studieförbunden och folkbildarna – med sina traditioner och snabba förmåga att förnya sig – kan hjälpa oss en bit på vägen. I grunden handlar det dock om något mer. Engagemang och idéer från karlstadsbor som bor på Gruvlyckan och Våxnäs.

Per-Inge Lidén

Ordförande (MP) Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.