EU öppet och det demokratiska arbetet fortgår trots COVID-19 och stängda gränser

Signerat
PUBLICERAD:
De flesta EU-parlamentariker har tagit sig hem till familj, nära och kära, och fortsätter sitt arbete på hemmaplan. Virushotet tvingar fram nya arbetsformer.
Foto: Virginia Mayo
Arbetet i Europaparlamentets byggnad går på sparlåga men det demokratiska arbetet söker nya vägar och nya former, när de flesta ledamöterna finns i sina hemländer. Europaparlamentariker Evin Incir (S) skriver om situationen som den ser ut just nu.

Det är sällan demokratins sårbarhet blir så här tydlig. Covid-19 är ett vidrigt virus som för med sig stort lidande och sorg. Mina tankar är med alla drabbade och deras nära och kära.

Covid-19 är också en viktig påminnelse om vikten av det europeiska och internationella samarbetet. I en tid då vi rör oss allt snabbare från ett land till ett annat, med allt färre restriktioner, måste vår fria rörlighet även kompletteras med gemensamma regler och riktlinjer för att säkra vår hälsa och miljö. Det är endast så vi skyddar oss själva och våra medmänniskor samtidigt som vi fortsätter att åtnjuta de friheter och den demokrati som generationer innan oss har kämpat för.

Som i många andra kriser är det oftast samma grupper som drabbas först och värst - sjuka, äldre och andra i riskgruppen, barn och kvinnor. Samma grupper som rör sig mest i välfärdens kärnverksamhet - skola, vård och omsorg. Det räcker alltså inte att, som högerpartierna och en del andra, prata om välfärdens betydelse. Även dess ägarskap visar sig vara minst lika viktig i en tid av kris. Vanligt folks bästa kan aldrig få negligeras för kortsiktiga ekonomiska intressen. Jag ser gärna verksamheter i egen regi, men välfärdens kärnverksamhet bör inte höra hit. Den ska vi alla bidra till gemensamt för att kunna åtnjuta vid behov, så som i den nu rådande situationen.

Alla partier i Sverige och Europa måste dessutom åsidosätta sina meningsskillnader och sluta utnyttja situationen för billiga politiska poäng. Ingen tjänar på det, allra minst folket. Istället för att, som exempelvis Kristersson (M), Busch (KD) och Åkesson (SD), försöka kritisera den socialdemokratiskt ledda regeringen att försöka vinna opinion med populismen som verktyg, borde alla partier nu försöka samla sig och fokusera på hur vi sätter folkets bästa och hälsa först. Inget partis opinionssiffror kan någonsin värderas högre än vår hälsa.

De flesta EU-parlamentariker har lämnat Bryssel för att ta sig hem till familj, nära och kära, för att fortsätta arbetet på hemmaplan. De senaste dagarna har det varit tydligt för mig hur allt hänger ihop. Ingen människa är en öde ö och inte heller länder. Det som händer i Italien påverkar oss och vice versa. Arbetet i Europaparlamentet är essentiellt om EU:s problem och utmaningar ska kunna hanteras gemensamt.

Det parlamentariska arbetet står just nu still i Europaparlamentets byggnad, men arbetet fortgår i andra former. Givetvis går det inte att ersätta dynamiken som det fysiska mötet medför, men med hjälp av digitala system kan vi fortsatt hålla många av våra möten. Själv ska jag i skrivande stund strax delta i ett telefonmöte om EU:s nya Afrika-strategi. Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet har även krävt digitala lösningar som möjliggör beslutsfattande i parlamentet på distans, om det skulle komma att behövas.

Fram till att spridningen mattats av och ett vaccin är på plats gäller det att vi alla tar vårt ansvar och följer folkhälsomyndighetens riktlinjer. Samtidigt fortgår det demokratiska arbetet, men i nya former.

Evin Incir

Europaparlamentariker (S)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.