Ersättning lovas vid eventuell skolstängning

Politik | Coronaviruset
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Tomt klassrum. Arkivbild.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Föräldrar lovas ersättning om de måste stanna hemma på grund av en eventuell skolstängning.
I det här läget är det inte aktuellt med en skolnedstängning, understryker dock socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

Oron är stor bland föräldrar för vad en eventuell skolstängning skulle få för konsekvenser. Socialförsäkringsministern går nu ut med ett lugnande besked.

– I det här läget är det inte aktuellt med en skolnedstängning. Om vi skulle hamna där så kommer vi att säkerställa att familjer får sin ekonomi tryggad i en sådan situation, säger Shekarabi (S).

Lag ska klubbas

Riksdagen ska i eftermiddag besluta om en lag som gör att regeringen vid extraordinära händelser i fredstid tillfälligt kan stänga förskoleenheter, skolenheter, fritidshem eller andra verksamheter enligt skollagen.

Lagen ska träda i kraft på lördag den 21 mars "inför ett eventuellt behov av stängning av verksamhet redan den 23 mars", står det i lagförslaget.

Något regeringsbeslut om att grundskolor och förskolor behöver stängas har dock inte fattats. Om det görs sker det i samråd med Folkhälsomyndigheten.

Lagförslaget ger också kommuner och friskolor rätt att vid extraordinära händelser i vissa fall besluta att tillfälligt stänga en förskoleenhet, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. För närvarande har de bara möjlighet att stänga skolor.

Krav på omsorg

Om regeringen senare genom en förordning beslutar om att stänga skolor, fritidshem och förskolor så ska, enligt lagförslaget, barn med vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet erbjudas förskola och fritidshem. Det gäller även barn med behov av särskilt stöd.

Samma krav ställs om det är en kommun som beslutat om att stänga förskolor och fritidshem.

Men vid en eventuell stängning av skolor och förskolor kan många andra föräldrar tvingas stanna hemma från jobbet för att ta hand om sina friska barn.

Med nuvarande lagstiftning har de inte rätt till ersättning.

Blir dyrt?

Regeringen ber nu riksdagen om ett bemyndigande att få kunna göra undantag från kraven i socialförsäkringslagen om det skulle behövas.

– Vi agerar just nu för att vidta de åtgärder som krävs för att våra socialförsäkringar ska täcka de människor som påverkas av corona så att ingen råkar illa ut, säger Shekarabi.

Enligt Shekarabi arbetar man på departementet "dag och natt" med att ta fram en modell för hur ersättningen ska se ut

Skulle det inte bli väldigt dyrt?

– Vi kommer att återkomma med detaljerna, men det viktiga här och nu är att meddela svenska folket att vi säkerställer att man har en ekonomisk trygghet om man skulle drabbas av corona, säger Shekarabi.

Oklart om yrken

Vilka föräldrar med viktiga yrken som ska garanteras barnomsorg vid en eventuell skolstängning är inte klart.

Regeringen planerar ett extra regeringssammanträde i kväll för att anta en förordning med närmare regler för en eventuell skolstängning. I den kommer sektorer som anses samhällsviktiga pekas ut.

För att ge kommunerna mer vägledning om vilka yrkesgrupper som ska erbjudas barnomsorg kommer sannolikt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, eller en länsstyrelse få i uppdrag att ta fram ytterligare riktlinjer.

Förordningen som regeringen planerar att besluta om i kväll, innebär inte en skolstängning. För det kommer ytterligare en förordning att behövas.

Peter Wallberg/TT

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S). Arkivbild.
Foto: Henrik Montgomery/TT