Hoppa till huvudinnehållet

Fler tvätterijobb stärker integrationen

Publicerad:
I det sammanhanget är Rut-förslaget viktigt för att generera jobb som ger en inträdesbiljett till arbetsmarknaden. Branschen är en god integrationsmotor, skriver Jan Kluge och Tor-Björn Angin.
I det sammanhanget är Rut-förslaget viktigt för att generera jobb som ger en inträdesbiljett till arbetsmarknaden. Branschen är en god integrationsmotor, skriver Jan Kluge och Tor-Björn Angin. Foto: Angelica Karlsson / TT / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Tvätt- och textilservicebranschen har en stor potential för nyanställningar och då inte minst att kunna erbjuda så kallade instegsjobb, skriver Jan Kluge och Tor-Björn Angin.

Rut-utredningen SOU 2020:5 föreslår att hushållen ska kunna göra Rut-avdrag även när tvätt lämnas till en tvättinrättning. Rutavdraget förväntas öka efterfrågan på tvätteritjänster och leda till att hushållens eget arbete hemma med tvätt till viss del omvandlas till marknadsarbete. Det bedöms leda till ökat arbetsutbud bland köparna och till ökad sysselsättning inom tvätteribranschen.

Hälften av branschens kostnader är lönekostnader och en ökad omsättning ger därmed utväxling i form av fler medarbetare. Tvätt- och textilservicebranschen har en stor potential för nyanställningar och då inte minst att kunna erbjuda så kallade instegsjobb.

Så skriver du en debattartikel

Förbundet är den svenska tvätterinäringens branschorganisation och representerar medlemmar oavsett ägande, såväl region, stat, kommun, stora internationella koncerner som familjeägda verksamheter.

Branschen anställer många unga, många utan färdig utbildning och många som är utlandsfödda. Ungefär en tredjedel av de anställda i branschens dominerande yrkesgrupp har högst grundskoleutbildning och en fjärdedel har högst två års gymnasieutbildning. Personerna i yrkesgruppen är till stor del födda utomlands, 46 procent utanför Sverige.

I det sammanhanget är Rut-förslaget viktigt för att generera jobb som ger en inträdesbiljett till arbetsmarknaden. Branschen är en god integrationsmotor.

Mångfalden av utbildningsnivå och erfarenheter på tvätterierna skapar en naturlig grund för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. För att förstärka yrkeskunskapen arbetar nu Sveriges Tvätteriförbund med ett gränsöverskridande digitalt utbildningsprojekt – Digital Learning For The Textile Care Sector. Det är medfinansierat av EU:s program Erasmus+ och drivs tillsammans med förbundets kollegor i Belgien, Tyskland och Tjeckien samt den europeiska samarbetsorganisationen ETSA och tillsammans med utbildningsinstitutet Heureka.

Utöver Rut ser vi potential för fler jobb genom att fler anställda inom omsorgsverksamheter, av hygien- och rättviseskäl, får fria arbetskläder. Vi tror också att volymer med brukartvätt inom kommunerna kommer att öka. Sveriges Tvätteriförbund uppskattar därför en ökad dialog med Sveriges kommuner för jobbsatsningar som samtidigt avlastar personal inom hemtjänsten och ger besparingar både för beställaren och på miljön.

Jan Kluge

Ordförande Sveriges Tvätteriförbund

Tor-Björn Angin

Vice ordförande Sveriges Tvätteriförbund

Artikeltaggar

DebattJan KlugeRutSveriges TvätteriförbundTor-Björn Angin