Uppdatera den nationella cancerstrategin

Debatt
PUBLICERAD:
Sverige ska erbjuda världens bästa vård till cancersjuka barn och deras familjer, skriver företrädare för Moderaterna.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Barn är inte vuxna. De drabbas av andra typer av cancer och har andra behov av eftervård. Dessutom reagerar de annorlunda på behandlingar. Därför behövs också en nationell strategi mot barncancer, skriver företrädare för Moderaterna.

I stort sett dagligen drabbas ett barn i Sverige av cancer. Det är ett omvälvande besked för både barnet och familjen. Den familj som drabbas måste kunna lita på att den svenska vården fungerar omedelbart.

I Sverige drabbas ungefär 350 barn om året av cancer, vilket är nästan ett barn varje dag. Tack vare framsteg inom forskning och vård så överlever 85 procent av alla barn med cancer, för inte så länge sedan var det inte så. Men trots framstegen så är cancer den vanligaste dödsorsaken för barn under 15 år. Det finns mer att göra för vården, forskningen och politiken.

Det första som behöver göras är att uppdatera den nationella cancerstrategin. Barncancerstrategin ska vara en del i denna. En ny och uppdaterad cancerstrategi är en förutsättning för att kunna ta tillvara på den banbrytande forskningen och utvecklingen som skett. Diagnostik med hjälp av artificiell intelligens och biomarkörer, till ökade möjligheter till mer individuell cancerbehandling är viktiga delar i detta.

Barn är inte vuxna. De drabbas av andra typer av cancer och har andra behov av eftervård. Dessutom reagerar de annorlunda på behandlingar. Därför behövs också en nationell strategi mot barncancer. Fem delar måste ingå:

Fördubbla de nationella pengarna till barncancervården. Barncancervården har inte haft tillräckligt långsiktiga och förutsägbara ekonomiska förutsättningar.

Erbjud hela familjen rehabilitering och psykosocialt stöd. När ett barn drabbas av cancer, så drabbas hela familjen. Därför ska hela familjen erbjudas stöd och rehabilitering.

Obligatoriska kontaktsjuksköterskor och anhörigstödjare. Anhörigstödjare och kontaktsjuksköterskor ökar tryggheten. Det stödet måste därför bli en naturlig del av cancervården.

Förbättrad samordning. Vid övergången från barncancervård till reguljär cancervård uppstår ofta ett glapp, där det är otydligt vart man ska vända sig för att få råd, stöd och hjälp.

Mer forskningspengar. Idag tar Barncancerfonden ett stort ekonomiskt ansvar för forskningen kring barncancer i Sverige. Det är bra, men staten måste ta ett större ansvar än i dag.

Regelbunden uppföljning för alla barncanceröverlevare, att det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning genomförs, att den palliativa vården kvalitetssäkras och att undersöka möjligheten att inrätta en specialistutbildning i barncancervård är andra förslag.

Sverige ska erbjuda världens bästa vård till cancersjuka barn och deras familjer. Mycket har gjorts, mycket är redan bra, och mycket mer måste göras. Det börjar med en genomtänkt nationell strategi mot barncancer.

Camilla Waltersson Grönvall

Socialpolitisk talesperson (M), riksdagsledamot

Fredrik Larsson

Regionråd (M)

Stina Höök

Regionråd (M)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.