Låt i alla fall flytten av gamla ta tid

Publicerad:
Finnskogahemmet i Bograngen är i fokus efter nedläggningsbeslut. Foto: Aron Eriksson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Angående det anmärkningsvärda runt Finnskogahemmets nedläggning. Om hur det faktiskt gick till.

Måndag kväll den 9/3 får anhöriga besked via telefon från tjänsteman på socialförvaltningen att det särskilda boendet ska läggas ner och att deras anhöriga måste flytta.

Ingen politiker eller tjänsteman har varit till boendet för att informera vare sig anhöriga eller personal om planerna.

Två dagar senare den 11/3 fattas nedläggningsbeslutet på ett extrainsatt möte i socialnämnden. Det särskilda boendet blir borta och ett "mellanboende" med insatser från hemtjänstpersonal kan komma att öppnas.

Någon vecka innan beslutet får personalen besked från ledningen att det finns planer på en "strukturförändring" men att de inte får yppa något. Bara det i sig anmärkningsvärt och så vitt jag vet otillåtet.

När större förändringar sker så är informationen oerhört viktig. Under tiden mellan planer och beslut behöver många få ställa frågor. Inte bara anhöriga till boende och personal, utan också bygdens människor.

Beslutet om nedläggning påverkar oss alla. När de enda som åker till Finnskogahemmet för samtal om planerna är media då har både tj män och politiker misskött sitt uppdrag. Förtroendet man får som invånarnas företrädare i allmänna val bör man vara mer rädd om än så.

Nu får vi bara hoppas att socialförvaltningen inte genomför flytt av de boende under just denna tid när vi alla dagligen matas med information om att det är de äldre och sjuka som är de mest utsatta i den pandemi som råder.

Beslutet gick väldigt fort, utan möjlighet att få ställa frågor. Låt nu verkställigheten få ta tid - åtminstone så länge coronakrisen är aktuell.

Birgitta Halvarsson kyrkoherde Övre Älvdals församling

Artikeltaggar

Birgitta HalvarssonBograngenFinnskogahemmetInsändare

Läs vidare