• idag
  20 sep
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  21 sep
  18°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  22 sep
  17°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  23 sep
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  24 sep
  16°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm

Fel att ge sig på eftersöksjägarna

Ledare
PUBLICERAD:
Eftersöksjägare fyller en viktig roll för att minimera skadade djurs lidande.
Foto: Lars Pehrson / SvD / TT
Varför har Polisen i Värmland bestämt sig för att sätta efter eftersöksjägarna? Det är svårt att finna några egentliga skäl alls för detta, men likafullt är agerandet ett faktum. Möjligen upplever Polisen att man har ett bekymmer med för god tillgång på eftersöksjägare.

Eftersöksjägare i Hagfors och Munkfors har av Polisens eftersöksgrupp NVR Värmland, Nationella viltolycksrådet, kallats till en obligatorisk skyttedag. Detta gäller även kontaktpersoner och samordnare.

Polisen är svaret skyldigt varför detta har gjorts. Det vore även förtjänstfullt om en framställning gjordes på vilka grunder, med vilken rätt, denna skjutövning har beslutats. Därtill skulle det förstås inte skada att tala om vad som faktiskt är avsett att gälla och om det är tänkt att gälla fler platser än dessa.

Tilltaget har inte motiverats i sak men hänvisning har gjorts till ett polisdirektiv som ingen känner till. Att det helt plötsligt skulle föreligga regler som gör övningen obligatorisk är rent av löjeväckande.

Om Polisen nu skulle visa sig vara missnöjd med kvaliteten på skyttet hos eftersöksjägarna, något som det saknas statistiska skäl att vara, finns det bättre sätt. Det är jägarnas organisationer som tillhandahåller eftersöksekipagen. Jägarna har också redan rutiner på plats för att garantera kvalitet på skyttet.

De flesta jaktlag kräver att man skjuter brons på älgbanan för deltagande i jakten. Detta är givetvis fullt rimligt. Dåligt skytte leder till onödigt lidande för viltet och till ökad risk för andra jägare. Att det ställs krav på jägare är i sig inget konstigt utan fullt naturligt.

Ett förnuftigt agerande från Polisens sida om där förelåg en genuin oro vore därför att ställa just detta krav på eftersöksjägarna. Minimal administration för Polisen och likaledes minskat krångel för jägarna som redan måste ta sig tid att göra detta skjutprov.

Det nuvarande agerande spär enbart på bilden av att hela polisorganisationen motarbetar jägare och skyttar. Det skadar förtroendet för en av landets viktigaste myndigheter och det i en tid då det förtroendet behövs som mest.

Om Polisen envisas med att införa detta system vore det otroligt om antalet eftersöksjägare inte minskar ytterligare. Att vara eftersöksjägare är ett ideellt engagemang. Det kostar i tid och pengar. Det är något man gör för viltets skull.

Viltolyckor är vanligt. Det sker drygt en viltolycka i Sverige var åttonde minut. Hittills i år har över 9 500 viltolyckor rapporterats in.

Att göra eftersök av trafikskadat vilt är något som måste göras vardag som helg, mitt på dagen och mitt i natten. Och människor ställer upp på detta oavlönat, med ytterst begränsade ersättningar. Det är en viktig samhällsfunktion som utövas av frivilliga. Polisen har ingen rätt att behandla eftersöksjägare med något annat än respekt.

Därtill är det märkligt att de små ersättningar som ändå betalas ut inte belastar trafiken utan skattebetalarna. När det gäller trafikskadat vilt bör det gå på försäkringssidan. Även om det spelar ringa roll för eftersöksjägarnas situation som sådan.

Det är hög tid för Polisen att genom NVR förklara varför man har valt att agera så här dumdristigt. Värdesätter man inte jägarna mer än så? Är man missnöjd med jägarna? Ska övningen göras varje år? I hela landet?

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.