Den svenska modellen för de årliga hyresförhandlingarna hotar hyresrättens framtid

Debatt
PUBLICERAD:
De kollektiva hyresförhandlingarna behöver bli effektivare, men också bidra till den långsiktighet som är nödvändig för att främja ytterligare investeringar i hyresrätter på den svenska bostadsmarknaden, skriver Maria Frisk och Niklas Karlsson.
Foto: Fredrik Karlsson
Parterna i de kollektiva förhandlingarna står långt ifrån varandra både vad gäller synen på varför hyror behöver höjas och vad som är en rimlig årlig höjning. Det är därför hyresförhandlingarna ofta drar ut på tiden och skapar osäkerhet hos både fastighetsägare och boende, skriver Maria Frisk och Niklas Karlsson.

Efter fyra månader av förhandling med Hyresgästföreningen är nu hyrorna klara för ca 8000 lägenheter hos privata och kommunala hyresvärdar i Värmland. Det är förstås glädjande att förhandlingarna äntligen är avslutade, men den långdragna processen visar på att hyressättningssystemet har brister som drabbar både fastighetsägare och hyresgäster.

Till fastighetsföretagandets vardag hör hyresförhandlingar. Målsättningen med hyresförhandlingarna är att skapa långsiktigt hållbara och goda förutsättningar för hyresrättens ställning som en konkurrenskraftig boendeform på bostadsmarknaden. I det ingår givetvis att hyresnivån ska upplevas som rimlig och förutsägbar även av hyresgäster. Ska hyresrätten kunna fortsätta att utgöra ett modernt och attraktivt boende med en stark position på den svenska bostadsmarknaden, kan inte förutsättningarna för hyresrätten och fastighetsbranschen försämras. Det krävs spelregler som fungerar och som skapar en förutsägbarhet för både hyresgäster och fastighetsägare som gör att fler långsiktigt vill äga och förvalta hyresrätter.

Mot den bakgrunden är det oroväckande att den svenska modellen för de årliga hyresförhandlingarna inte fungerar. Parterna i de kollektiva förhandlingarna står långt ifrån varandra både vad gäller synen på varför hyror behöver höjas och vad som är en rimlig årlig höjning. Det är därför hyresförhandlingarna ofta drar ut på tiden och skapar osäkerhet hos både fastighetsägare och boende. Hyresgäster riskerar dessutom att få betala retroaktiva höjningar till följd av de utdragna förhandlingarna.

Våra medlemmar vill erbjuda prisvärda, välskötta bostäder av god kvalitet som så många människor som möjligt efterfrågar. För att kunna bygga det kapital som krävs för renovering och god kundservice är driftintäkter, det vill säga hyror, helt avgörande. Driftintäkterna framöver kommer att vara centrala för fortsatta investeringar i hyresrätter och fastighetsföretaget har ökade kostnader på alltifrån personal till när det är dags att måla trapphuset där leverantören tar mer betalt än vad de gjorde förra året.

Fastighetsägarna tycker att det är ett problem att det saknas spelregler för vad som händer när man inte kommer överens. De kollektiva hyresförhandlingarna behöver bli effektivare, men också bidra till den långsiktighet som är nödvändig för att främja ytterligare investeringar i hyresrätter på den svenska bostadsmarknaden.

Det är därför glädjande att regeringen ska utreda hur en oberoende tvistelösning kan se ut. Förhoppningen är att det ska leda till en förändrad och moderniserad lagstiftning som underlättar kommande års förhandlingar.

Maria Frisk

Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Värmland

Niklas Karlsson

Fastighetskonsult, Fastighetsägarna Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.