Hoppa till huvudinnehållet

Sverige stagnerar

Publicerad:
Den ekonomiska utveckling som finns fokuseras till storstäderna, medan stora delar av landet faller efter, skriver Nima Sanandajo och Erik Sjölander.
Den ekonomiska utveckling som finns fokuseras till storstäderna, medan stora delar av landet faller efter, skriver Nima Sanandajo och Erik Sjölander.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det är inte bara en känsla att det går dåligt för det svenska företagandet, utan något som också syns i internationella jämförelser, skriver Nima Sanandajo och Erik Sjölander.

Sverige står inför ekonomiska problem. Ekonomin förväntas ha en stagnerande eller sjunkande utveckling framöver, med bland de lägsta tillväxtnivåerna i Europa. Samtidigt växer sig hushållens skulder allt större. Storföretagen flyttar gradvis bort sin verksamhet från landet, och det finns en avsaknad av nya och växande företag. Politiken har länge talat om att förbättra företagandets villkor, men förbättringarna lyser med sin frånvaro.

Det är inte bara en känsla att det går dåligt för det svenska företagandet, utan något som också syns i internationella jämförelser. Såväl sett till andelen av den vuxna befolkningen som är engagerad i tidig entreprenöriell aktivitet, som andelen som driver etablerade bolag, ligger Sverige på 36:e plats bland 48 länder som studeras av Global Entrepreneurship Monitor.

Den ekonomiska utveckling som finns fokuseras till storstäderna, medan stora delar av landet faller efter. Nyligen lanserade SmåföretagarIndex, där Småföretagarnas Riksförbund analyserar företagandets villkor i landets 290 kommuner. De nio dimensionerna av företagandets villkor som studeras talar sitt tydliga språk: landets glesbefolkade kommuner faller efter.

Så skriver du en debattartikel

Den lokala marknaden är svag i många av landets kommuner, vilket inte förbättras av att handeln skiftar från lokala centrumet till internet. Åldrande befolkning, en stor del av den vuxna befolkningen försörjd av bidrag snarare än arbete och bristande skolkvalitet utmärker också landets glesbefolkade kommuner. Tryggheten från kriminalitet urholkas i dessa kommuner, och avståndet till närmaste polisbil och räddningstjänst är stor.

Småföretagarnas Riksförbund har länge pekat på att Sverige behöver ett riktigt lärlingssystem med inspiration från länder som Tyskland, Danmark och Nederländerna. Så kan företagen i glesbebodda kommuner leva kvar när företagarna går i pension, till skillnad från dagens situation där de ofta läggs ned. Politiken måste sluta försöka subventionera fram tillväxt i glesbebodda kommuner, utan istället sänka de höga skatter som hämmar tillväxten. Staten måste axla sitt ansvar att skydda företagare i hela landet från kriminalitet.

Tyvärr lyssnar inte politiken, med resultatet att de glesbebodda kommunernas tillvaro gradvis försämras. Den enkla sanningen är att reell förändring krävs för att vända den negativa spiral som präglar landets glesbefolkade kommuner, samtidigt som politiken saknar förmåga och vilja att genomdriva nödvändiga förbättringar.

Nima Sanandaji

Tekn. dr. och utredare

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson Småföretagarnas Riksförbund

Artikeltaggar

DebattHandelNima SanandajiSmåföretagarnas Riksförbund