Sunne Fastighets AB försvarar upphandling

Debatt
PUBLICERAD:
Vi har inte tillräckligt med personella resurser för att på egen hand kunna dela upp byggprojekten i flera olika upphandlingar, där underlag för varje enskilt bygge ska tas fram och planeras, skriver Tobias Eriksson.
Foto: Dan Enwall
Sunne Fastighets AB använder gärna Sunneföretagens kompetens och tjänster. Vi har rätt att och kommer att ställa krav på att vår leverantör av strategisk partnering har öppna anbudsförfrågningar så att Sunneföretagen ges chansen att bli underleverantörer.

Fastighetsbolaget har upphandlat så kallad strategisk partnering för ett antal ny- och ombyggnationer i Sunne. När avtalet är klart bildar vi en grupp tillsammans med leverantören, där vi bland annat hanterar inköp av varor och tjänster. Detta innebär att vi kommer att kunna ställa krav på att det blir öppna anbudsförfrågningar. Då har Sunneföretagen möjlighet att delta på samma villkor och förhoppningsvis bli underleverantörer i projekten.

Byggdialog vann upphandlingen om strategisk partnering eftersom de offererade det lägsta procentuella påslaget (8,5 procent). De får därmed skriva avtal med fastighetsbolaget om inte någon av de två andra anbudsgivarna, NCC och Peab som kvalificerade sig till utvärdering, överklagar beslutet.

Att vi efter många diskussioner valde strategisk partnering i upphandlingen beror på att vi i Sunne just nu står inför flera stora entreprenader, ombyggnationer, med mera. Investeringarna behöver, ur vårt perspektiv, göras på kort tid och det handlar om stora volymer som vi som bolag inte är anpassat att hantera. Vi har inte tillräckligt med personella resurser för att på egen hand kunna dela upp byggprojekten i flera olika upphandlingar, där underlag för varje enskilt bygge ska tas fram och planeras.

Även om vi delat upp projekten hade vårt behov av partneringupphandling kvarstått, eftersom bolagets personella resurser inte räcker till. Partnering ger oss möjlighet att justera planerna under projektets gång, ha med verksamheten i planeringen och besluten, göra om kalkyleringar så att projektet blir som vi önskar och se till att pengarna räcker.

Tobias Eriksson (S)

Ordförande Sunne Fastighets AB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.