Hoppa till huvudinnehållet

Inte alla kan försvara sig som Jan Guillou

Publicerad:
De allra flesta småföretagare och enskilda som hamnar i process mot Skatteverket har inte medel på samma sätt som Jan Guillou att försvara sig, skriver Patrick Krassén.
De allra flesta småföretagare och enskilda som hamnar i process mot Skatteverket har inte medel på samma sätt som Jan Guillou att försvara sig, skriver Patrick Krassén. Foto: Berit Roald

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det som hänt Jan Guillou kan hända vilken småföretagare som helst. Inte bara kan; det sker, för tusentals småföretagare årligen, skriver Patrick Krassén.

I januari meddelades att Skatteverket kräver författaren Jan Guillou på drygt 440 000 kronor i skatt, på grund av att han redovisat sitt hus utanför Östhammar på felaktigt sätt. Guillou hävdar att huset – 174 kvadratmeter stort, med sovrum, kök, garage och nyrenoverat badrum – är en ”författarverkstad”, varför hans vistelser där inte ska förmånsbeskattas. Skatteverket anser tvärtom att Guillous halvårslånga vistelser i huset, och dess egenskaper i övrigt, gör att det är att betrakta som permanentbostad – vilket föranleder förmånsbeskattning.

Oavsett hur Jan Guillous rättsliga process slutligt avgörs, är den en illustration av ett större problem. Skatteverket kan, ofta till synes godtyckligt, göra omtolkningar av regler och därigenom upptaxera småföretagare med betydande belopp. Guillou uppförde det hus som nu är i fråga 1991. Inga tidigare år tycks det ha varit fråga om förmånsbeskattning. Hur skulle Guillou kunna veta i förväg att Skatteverket skulle fatta detta beslut?

Så skriver du en debattartikel

Det som hänt Jan Guillou kan hända vilken småföretagare som helst. Inte bara kan; det sker, för tusentals småföretagare årligen. Till skillnad från Guillou har emellertid få av dessa inkomster och medel nog att ligga ute med stora skattesummor till saken retts ut, eller för att betala ombudskostnader för långdragna processer.

Inte ens den som vinner en process mot Skatteverket får sina rättegångskostnader ersatta, annat än undantagsvis. I enbart sex procent av fall då ersättning beviljades i skattemål erhölls full ersättning, enligt en granskning utförd av Rättvis skatteprocess.

”Vanliga småföretagare har inte råd att försvara sig mot Skatteverket. Jag har därför ett moraliskt ansvar att ta den här striden”, sa Jan Guillou till fPlus i januari (24/1). Det stämmer till eftertanke. Fler vanliga småföretagare borde ha möjlighet att hävda sina rättigheter i domstol. För det krävs reformer för att stärka rättssäkerheten. Full ersättning av rättegångskostnader bör ges vid vinst. Anstånd med inbetalning av skatt när Skatteverkets beslut är osäkert bör vara huvudregel. Bindande förhandsbesked borde kunna ges i högre grad.

De allra flesta småföretagare och enskilda som hamnar i process mot Skatteverket har inte medel på samma sätt som Jan Guillou att försvara sig. Vår stiftelse kan hjälpa vissa, men politiska reformer behövs för att rätten till en rättvis domstolsprocess ska vara tillgänglig för alla.

Patrick Krassén

Verkställande ledamot, Stiftelsen Rättvis skatteprocess

Artikeltaggar

DebattJan GuillouÖsthammarSkatteverket