Farlig hjälp till skuggsamhället

Ledare
PUBLICERAD:
Engagemanget för migranter kan inte tillåtas spåra ut till kriminell aktivism.
Foto: Christine Olsson/TT
Om en präst verkligen har hjälpt till vid en rymning ur Migrationsverkets förvar i Gävle är det ett missbruk av prästämbetets förtroende. Misstanken kommer från Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik (Expressen 9/3).

Prästen besökte förvaret tillsammans med en annan kvinna samma dag som en man med utvisningsbeslut försvann därifrån. Prästen hade med sig en stor rullväska i vilken mannen sedan misstänks ha smugglats ut. Väskan sades innehålla utrustning för ett vuxendop. Om den användes för att smuggla ut mannen är det ett allvarligt missbruk av prästämbetet. Och för mannen som fick hjälp att fly lär en riskfylld tillvaro i skuggsamhället vänta.

Polisutredningen pågår fortfarande men anklagelserna i sig ger skäl till oro. Ribbenvik är så säker på händelseförloppet att han har skrivit ett brev till ärkebiskop Antje Jackelén. Han hävdar att förtroendet för Svenska kyrkan har skadats. Och konsekvenserna blir i värsta fall att Migrationsverket är mer restriktivt med prästbesök.

Om prästers besöksmöjligheter begränsas vore det ett svårt slag mot andra personer som sitter i Migrationsverkets förvar. För många är det viktigt att kunna få stöd genom själavård. Hur stor vikt samhället fäster vid Kyrkans själavård illustreras av att prästers tystnadsplikt är särskilt skyddad genom lag. Men nu flaggar Ribbenvik för att detta förtroende kan ha brustit. Och om misstankarna om flyktmetoden på förvaret i Gävle bekräftas skulle det inte vara orimligt.

Även om Migrationsverkets personal bör kunna ha tillit till kyrkan verkar de ha agerat väl godtroget i detta fall. Ribbenvik skriver att de två misstänkta kvinnorna var välkända på förvaret. Detta rimmar illa med att den enas identitet fortfarande är okänd. Hur kan en person återkommande få besöka omhändertagna personer utan att behöva styrka sin identitet? Dessutom borde en resväska stor nog att rymma en människa väcka större misstänksamhet.

Ärkebiskopen bör omedelbart utreda om, och i så fall hur, detta eventuella missbruk från en enskild person har ägt rum. Särskilt med tanke på Kyrkans långvariga engagemang för migranter. Viljan att hjälpa enskilda riskerar här att komma i konflikt med kyrkans hjälp och stöd till andra. Det gäller oavsett om prästen i Gävle agerat helt på eget bevåg, vilket är troligt.

Det finns redan vissa problem med ideellt stöd till personer som fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd. En rapport från Delegationen för migrationsstudier har funnit att vissa frivilligorganisationer odlar falskt hopp om att få stanna, trots att personerna saknar skyddsskäl. I stället för att starta på nytt i hemlandet hamnar många migranter i ett skuggsamhälle dominerat av kriminalitet och misär. Ett öde som tyvärr också lär drabba rymlingen från förvaret i Gävle.

I det fall anklagelserna mot prästen stämmer är det ännu ett exempel på hur kortsiktig hjälp inte gynnar någon i längden.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.