Coronaviruset visar värdet av samarbetet

Signerat
PUBLICERAD:
Sverige är inom många områden världsledande på forskning och utveckling, men när vi gemensamt kan använda resurser på europeisk nivå blir utbytet större vad gäller både medel och kompetens, skriver Jessica Polfjärd.
Foto: Virginia Mayo
Det må vara så att Europas länder hade hjälp varandra även utan medlemskap i EU, men vad Europasamarbetet innebär konkret är formaliserade rutiner för att hjälpa varandra vid krissituationer, skriver Jessica Polfjärd.

COVID-19, även kallat Coronaviruset, har kommit till Europa. Än så länge ett större utbrott i norra Italien och bekräftade fall runt om i resterande Europa, däribland Sverige. Det är oroväckande och det är av största vikt att lyssna på myndigheternas rekommendationer. Särskilt om man varit i några av de drabbade regionerna och speciellt eftersom ny information ständigt tillkommer. EU-kommissionen och Europaparlamentet följer situationen noggrant och står redo att hjälpa drabbade länder.

EU-kommissionen har begärt att medlemsländerna ska se över och rapportera in sina beredskapsplaner samt sin vårdkapacitet för att ta hand om personer smittade av viruset. Koordinering mellan medlemsländerna sker under något som kallas “cross-border health threat”, för att säkerställa att information sprids snabbt mellan medlemsländerna och att länderna agerar direkt.

EU-kommissionen har även säkerställt finansiering för en rad insatser för att motverka spridningen av viruset och för framtagande av vaccin.

Hanteringen av coronaviruset visar med all tydlighet mervärdet av Europasamarbetet. Det må vara så att Europas länder hade hjälp varandra även utan medlemskap i EU, men vad Europasamarbetet innebär konkret är formaliserade rutiner för att hjälpa varandra vid krissituationer. Civilskyddsmekanismen är det främsta verktyget på EU-nivå vid större kriser och katastrofer. Sverige har tagit hjälp av det flera gånger, nu senast vid skogsbränderna 2018 när bland annat de polska brandbilarna kom till vår undsättning.

Civilskyddsmekanismen har även nu aktiverats för att bistå länderna som drabbats av coronaviruset. Civilskyddsmekanismen fungerar överlag väl och är EU när det fungerar som bäst. Just nu håller den på att revideras för att stärkas upp ytterligare – både finansiellt och kapacitetsmässigt. Mer ansvar kommer också ligga på medlemsländerna att rapportera in deras riskhanteringsförmåga för att undvika att kris- och katastrofsituationer inte blir utom kontroll.

Den rådande situationen visar också på behovet av ökat samarbete när det gäller forskning. Sverige är inom många områden världsledande på forskning och utveckling, men när vi gemensamt kan använda resurser på europeisk nivå blir utbytet större vad gäller både medel och kompetens.

Att vi även har en myndighet: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ECDC, är också till stor hjälp. Den ger oss möjlighet att följa utvecklingen på europeisk nivå och såväl medlemsländer som EU-kommissionen kan få vägledning kring hur de borde agera. Länder med en mindre välutvecklad infrastruktur kan på så sätt få hjälp med både data och rekommendationer på insatser. Att andra länder bättre behandlar utbrotten kommer garanterat att gynna även Sverige.

Kriser av olika slag är ofta svåra att förutse och kommer alltid att ske. Det är någonting vi bara i begränsad utsträckning kan kontrollera. Vad vi däremot kan kontrollera är hur vi förebygger samt agerar och hanterar kriser när de väl uppstår. Ordspråket ensam är stark kunde inte stämma mindre. Det visar dagens situation med all önskvärd tydlighet.

Jessica Polfjärd (M)

Europaparlamentariker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.