Valfrihet i barnomsorgen

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Men med förenklade regler och en positiv och generös inställning från kommunen kommer pedagogisk omsorg att vara ett bra komplement till förskolan, skriver Mattias Joelsson.
Foto: Joachim Lagercrantz
Kommunens kostnad för en förskoleplats är ca 50% högre än för en plats i pedagogisk omsorg. Det är sådana här lösningar vi med rätta kan kalla win-win, skriver Mattias Joelsson.

Genom att förenkla regelverket kan människors drivkraft och entreprenörskap tas tillvara samtidigt som ytterligare en valmöjlighet öppnar sig för den som inte känner att förskolan passar det egna barnen just nu.

Alla familjer vill ha möjlighet att själva styra sina liv så långt det är möjligt. Alla familjer och barn är inte lika. En del barn mår inte bra i stora förskolegrupper, andra har stort behov av social gemenskap och stortrivs även om det är lite rörigt och högljutt. Många föräldrar skulle vilja spendera mer tid med sina barn än de känner att de har möjlighet till idag. Hur kan vi möjliggöra detta utan att det kostar skattebetalarna stora pengar?

Alla kommuner är ekonomiskt pressade idag och behöver se om sina kostnader i välfärden. Detta gäller i högsta grad vår egen kommun Hammarö som är inne i en mycket pressad ekonomisk period. Med stor sannolikhet kommer detta leda till större förskolegrupper under några år och därmed kommer det troligen bli fler barn som trivs sämre och skulle vilja ha ett alternativ med färre barn på samma plats. Detta gäller speciellt barn mellan 1 och 3 år där en liten grupp är viktigast enligt samlad forskning.

Kristdemokraterna tillsammans med övriga partier i Hammarösamverkan har gett Bildningsförvaltningen uppdrag att lyfta pedagogisk omsorg som ett attraktivt alternativ inom barnomsorgen. Det som tidigare kallades "dagmamma" har utvecklats och fått namnet pedagogisk omsorg i skollagen och kan tillhandahållas på olika sätt.

Flerfamiljsystem är ett sätt där några familjer går ihop och delar på omsorgen för barnen, eller anställer en pedagog. Man behöver starta ett företag eller ansluta sig till ett befintligt koncept. En person kan också själv välja att öppna för barnomsorg i hemmet i egen regi, utan att kommunen blir arbetsgivare. Genom att förenkla regelverket kan människors drivkraft och entreprenörskap tas tillvara samtidigt som ytterligare en valmöjlighet öppnar sig för den som inte känner att förskolan passar det egna barnen just nu. Kommunens kostnad för en förskoleplats är ca 50% högre än för en plats i pedagogisk omsorg. Det är sådana här lösningar vi med rätta kan kalla win-win.

Men hur ska det gå för barnen som inte får gå i förskola, kommer de verkligen att klara sig i skolan? Javisst! Det finns visserligen en undersökning som visar att barn som gått förskola har ett litet försprång när de startar skolan, men redan i 12 års åldern är den skillnaden helt utraderad. I Finland är det mycket färre som går i förskola, ändå har deras skolresultat i Pisa-undersökningen varit bättre. Alternativet med pedagogisk omsorg kommer dessutom vara mest utnyttjat upp till 3-års åldern när den lilla gruppen och anknytningen är som viktigast.

Tröskeln att starta ett företag och eventuellt även anställa en pedagog är ganska högt, så någon stor rusning är inte att räkna med. Men med förenklade regler och en positiv och generös inställning från kommunen kommer pedagogisk omsorg att vara ett bra komplement till förskolan. Småbarnsåren är så viktiga att familjen bör ges goda möjligheter att hitta en form som passar både barnen och hela familjen.

Mattias Joelsson (KD)

Kommunalråd Hammarö

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.