En bredare syn på träning och tävling nödvändig för att få fler i rörelse

Debatt
PUBLICERAD:
Utmaningen ligger istället i att få de nya utövarna att sedan stanna kvar i den befintliga verksamheten, efter projekttidens slut, skriver företrädare för Värmlads Innebandyförbund
Foto: Tommy Andersson
Det betyder att det är hög tid att bredda synen på träning och tävling och hitta former och arbetssätt som är mer inkluderande, skriver företrädare för Värmlads Innebandyförbund.

Idag står en ansenlig andel av befolkningen utanför den organiserade idrottsrörelsen. Våra barn och unga blir alltmer inaktiva och rör sig allt mindre. En alarmerande utveckling ur många aspekter och inte minst ur ett folkhälsoperspektiv. Den samlade idrottsrörelsen spelar självklart en avgörande roll i att vända trenden. Situationen är komplex och många parametrar samspelar. För att lyckas måste vi våga tänka nytt. På många plan. Och förstå att vår egen struktur och organisation har väsentlig betydelse.

Forskning visar att det är relativt lätt för den samlade idrotten att lyckas med olika typer av prova-på-insatser och tidsbegränsade projekt i syfte att locka nya utövare, som annars står utanför rörelsen. Utmaningen ligger istället i att få de nya utövarna att sedan stanna kvar i den befintliga verksamheten, efter projekttidens slut. Peter Carlmans och Carina Vikströms studie ”Idrottsföreningars arbete med nyanlända – ledares delade upplevelser” pekar bland annat tydligt på just detta. Resultatet slår fast att en viktig del handlar om idrottsrörelsen självt. Om hur idrotten är organiserad. Om hur våra tränings- och tävlingsformer tenderar att exkludera människor som inte har den ”idrottsliga kompetensen” eller är vana med det gängse sättet att träna och tävla.

Det betyder förstås att vi måste göra annorlunda framöver. Att vi måste våga utmana oss själva och våra inarbetade strukturer. Det betyder att det är hög tid att bredda synen på träning och tävling och hitta former och arbetssätt som är mer inkluderande. Värmlands Innebandyförbund och RF/SISU Värmland har tillsammans skapat konceptet Innebandy Flex just i syfte att göra ett sådant test. En mer inkluderande form av innebandy som förhoppningsvis leder till att fler söker sig till sporten och stannar kvar över tid.

Att testa nya sätt att träna och tävla betyder förstås inte att vi ska satsa mindre på våra traditionella former. Däremot att vi breddar våra erbjudanden och når fler människor och nya grupper.

De kommande åren blir på många sätt avgörande. Vi måste få fler i rörelse. Och omtag krävs. Antingen fortsätter vi att försöka knuffa människor över de trösklar och hinder vi tillsammans inom idrotten satt upp. Medvetet och omedvetet. Eller så tar vi oss an frågan med öppna sinnen, identifierar trösklarna och försöker förändra dem. Ett vägval som känns både självklart och avgörande.

Helena Bruzelius

Ordförande Värmlands Innebandyförbund

Camilla Olsson

Kanslichef Värmlands Innebandyförbund

Jan-Erik Vaara

Styrelseledamot Värmlands Innebandyförbund

Michael Walkert

Styrelseledamot Värmlands Innebandyförbund

Ellen Myrén Scott

Styrelseledamot Värmlands Innebandyförbund

Mikael Eskilsson

Styrelseledamot Värmlands Innebandyförbund

Madlen Karlsson

Styrelseledamot Värmlands Innebandyförbund

Kim Stjernius

Styrelseledamot Värmlands Innebandyförbund

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.