Hoppa till huvudinnehållet

Öka resurserna till sjukvården i glesbygd

Publicerad:
Sverige är rikare än någonsin, men rikedomen är skevt fördelad, skriver företrädare för Vänsterpartiet. Foto: Lisa Olaison

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Alla oavsett bakgrund ska känna sig trygga med att vården de får är lika bra som den andra får. De allt större hälsoklyftorna och de stora skillnaderna i tillgång till vård måste minska, skriver företrädare för Vänsterpartiet.

Alla behöver vi någon gång i livet sjukvård och ändå finns det för lite resurser till vården. Framförallt gäller det länen med stora avstånd och låg befolkningstäthet. Därför vill Vänsterpartiet införa ett särskilt statsstöd till vården i glest befolkade regioner. För region Värmland skulle det innebära 50 miljoner kronor mer för en bättre sjukvård.

Den som drabbas av till exempel cancer ska ha samma goda chanser att bli frisk oavsett var i Sverige man bor. Men idag finns det stora skillnader i både hälsa och tillgång till vård i Sverige. Skillnaderna handlar om såväl klass och var man bor, som kön och ålder. Sådant kan vara avgörande för vilken behandling du får i vården.

Därför är frågan om jämlik hälsa och vård så viktig för Vänsterpartiet. Och därför vill vi införa ett nytt glesbygdsstöd för sjukvården. I ett första steg vill vi att det ligger på 1 miljard kronor. Det stödet ska vara utöver de stöd som ges i dag och det ska ge mer likvärdiga förutsättningar i tillgången till vård.

Så skriver du en debattartikel

Så ser det inte ut idag. I region Stockholm konsumerar invånarna ca 40 % mer vård än genomsnittet i Sverige. Kanske är det så att det överkonsumeras vård i Stockholm medan invånarna i andra regioner kontaktar vården mer sällan. I vissa regioner är det är långt mellan vårdcentralerna och det är svårt att rekrytera fast personal. Här måste man arbeta mer med digitala lösningar och andra särskilda metoder, men framför allt behöver man mer pengar. I glest befolkade regioner är det helt enkelt dyrare att bedriva sjukvård – då måste man också ha mer resurser.

Sverige är rikare än någonsin, men rikedomen är skevt fördelad. De i toppen har ett överflöd, medan sjukvården på många håll tvingas skära ned. För många skattesänkningar och oviljan att ta bort bidrag som Rut och Rot bidrar till att välfärden kommer i strykklass.

Genom att släppa in vinst som drivkraft i vården blir det också svårare att styra den till dem med de största vårdbehoven. För bolagen är vinsten det viktiga och då är det bäst att fokusera på vård åt relativt friska personer i storstäder. Vi andra blir mindre intressanta oavsett om vi behöver vården mer. Det är oacceptabelt.

Alla oavsett bakgrund ska känna sig trygga med att vården de får är lika bra som den andra får. De allt större hälsoklyftorna och de stora skillnaderna i tillgång till vård måste minska.

Vi vill satsa på glesbygd och områden med utsatt hälsoläge med fokus på tillgänglighet och kvalitet. Skillnaderna mellan regionerna är för stora vad gäller innehåll, struktur och vård. Jämlik hälso- och sjukvård regionalt och klassmässigt är en nödvändighet om Sverige ska hålla ihop.

Vården ska fungera i hela Sverige. Det måste man kunna lita på.

Anna HammarRegionråd i opposition VänsterpartietUlla AnderssonEkonomisk-politisk talesperson VänsterpartietKarin RågsjöSjukvårdspolitisk talesperson Vänsterpartiet

Artikeltaggar

Anna HammarDebattUlla AnderssonVänsterpartietVård och omsorg