Från ord till handling

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
För resultat har vår politik tydligt gett. Sex av de senaste nio byggprojekten i Karlstad kommer att uppföras i trä med trälimstomme, skriver Monika Bubholz.
Foto: Gorm, Kallestad
För resultat har vår politik tydligt gett. Sex av de senaste nio byggprojekten i Karlstad kommer att uppföras i trä med trälimstomme, skriver Monika Bubholz och Henrik Lander.

Svar till Anders Tallgren och Håkan Holm Alteblad (NWT 22/2)

Visst, Anders Tallgren och Håkan Holm Alteblad, är det bra att det nu byggs så mycket i trä i Karlstad. Ni, socialdemokrater, har drivit på för att Karlstad ska vara medlem i organisationen Trästad och motionerat om att kommunen ska ta fram en träbyggnadsstrategi. Det är lovvärda initiativ men tyvärr garanterar inte en träbyggnadsstrategi att det verkligen byggs i trä. Vi har sett att i många kommuner har strategin blivit en hyllvärmare.

Vi i det blågröna styret har istället fokuserat på att sätta skarpa mål för kommunen om att bygga i hållbara material, som trä. Vi har också drivit på för att få med trä i byggriktlinjerna som styr konkret i byggprojekten vilken typ av material som väljs. Vi har även varit aktiva på nämnder och utskott och efterfrågat träbyggnation när nya byggprojekt presenteras.

Det är olika sätt att bedriva politik och som båda kan leda till goda resultat.

För resultat har vår politik tydligt gett. Sex av de senaste nio byggprojekten i Karlstad kommer att uppföras i trä med trälimstomme.

Att glädjas istället för att gnälla när politiken går i ens riktning är en god förmåga. För att vi ska bygga i trä är otvetydigt en fråga som vi är överens om över de politiska gränserna.

Henrik Lander (C)

Ordförande Teknik- och fastighetsnämnden

Monika Bubholz (MP)

Andre vice ordförande Teknik- och fastighetsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.