Hammarö kommun - behåll tioöringen

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten tycker att Hammarö kommun ska avvakta med att sänka skatten.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Än slank de hit och än slank de dit och än slank de ner i diket

Majoriteten leker med invånarna på Hammarö. Till slut blev det skattehöjning, en rekordstor sådan på 1:50 kronor.

Två månader senare aviseras en skattesänkning. Med tio öre! Detta är ett märkligt agerande med tanke på de stora investeringar som vi har framför oss några år framöver.

Eftersom nuvarande majoritet motsatte sig Socialdemokraternas förslag till skattehöjning inför 2019 tvingades alla förvaltningar till nedskärningar. Det slog hårt mot skola, kultur och fritidsaktiviteter.

Biblioteket fick minska sina öppettider, Toleransprojektet lades ned och Kulturskolan fick minskade medel. Kulturförvaltningen kunde inte längre vara medarrangör i Ö-konstrundan, sommar i parken, HammarÖs mm. Ytterligare stora nedskärningar är aviserade under 2020.

Skärgårdsmuseet som varit del i skolundervisningen för alla barn lades i "malpåse".

Tack och lov bildades en ideell förening för att bevara detta värdefulla hembygdsmuseum. Då ville den politiska majoriteten ha hyra. Först begärde man 36 000 kr per år. Efter lång förhandlingar stannade hyran på 1000 kr. Jag tycker spontant att kommunen snarare borde betala för att ideella sköter och driver kommunens egendom.

Mosaik är ett EU-projekt där Hammarö skolor deltar med skolor från tre andra länder i ett interkulturellt utbyte. Vartannat år samlas ungdomar och lärare för att arbeta fram en gemensam föreställning. Hammarö har besökt de andra länderna och nästa år är det Hammarös tur att vara värd. Inga pengar sköts till för detta så Hammarö fick lämna walk-over. Pinsamt!

Jag föreslår att majoriteten behåller tioöringen. Vi behöver varje tioöring vi kan få för att begränsa effekterna när förvaltningarna tvingas skära ner i verksamheterna.

Eva Nordlöf

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.