Lär av de goda skolexemplen

Signerat
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Skolan vill ge en lika bra utbildning som dyra privatskolor och har identifierat att god utbildning består både av gott uppförande och god inlärning, skriver Inger Enkvist.
Foto: JESSICA GOW / TT
I Sverige talas det om skolornas skyldighet att ge stöd och om skolornas ansvar. Samtidigt är skolornas handlingsmöjligheter kringskurna, skriver Inger Enkvist.

Vi bekymrar oss i Sverige för att skolor i multikulturella områden har svårt med ordningen och svårt att få goda studieresultat. Det finns dock goda exempel vi kan lära av. Michaela community school i norra London nära Wembley stadium är vad vi skulle kalla en friskola med nästan enbart elever med invandrarbakgrund. Skolan omfattar mellan- och högstadium och teoretiskt gymnasium.

Skolan vill ge en lika bra utbildning som dyra privatskolor och har identifierat att god utbildning består både av gott uppförande och god inlärning. Föräldrarna skriver under en förbindelse att stödja båda aspekterna. Skolans motto är ”Work hard. Be kind”. I den senaste skolinspektionsrapporten fick skolan lovord för att eleverna är artiga och vänliga och har utmärkta resultat i prov. Här ska vi fokusera på hur skolan lär ut gott uppförande.

När det gäller artighet hälsar eleverna genom ett ”Good morning, sir/miss”. Bråk i korridorerna undviks genom att eleverna tränas i att vara tysta och gå ordnat. De tränas också i att vara absolut tysta i lektionssalarna, om de inte har ordet. Eleverna säger själva att det är en av de bästa reglerna i skolan och att tystnaden hjälper dem att koncentrera sig. Alla lärare upprätthåller skolans regler, och eleverna får en anmärkning om de är sena, inte har med penna, inte har gjort sin läxa eller har gjort läxan slarvigt. Flera anmärkningar ger en kvarsittning. Det tar bara några veckor innan reglerna har blivit vanor och lärarna knappt behöver utdela någon anmärkning. Skolan använder uniform i likhet med många engelska skolor. Ett uttalat syfte är att undvika grupperingar och modeflugor bland eleverna. Mobiltelefoner lämnas in på skolan eller lämnas hemma. Vid föräldradagar föreslår man familjerna att använda telefoner utan internet och beskriver för föräldrarna hur barnen genom mobiltelefonen kan komma i kontakt både med olämpligt material och med olämpliga personer och att det kan vara för sent att göra något åt detta när barnen kommer i högstadieåldern. På det här sättet har skolan sett till att undanröja de flesta anledningar till bråk och distraktion.

Skolan talar mycket om säkerhet. Eleverna ska kunna känna sig helt trygga vare sig det gäller skolgård, toaletter, matsal eller korridorer. Man lär eleverna hur de ska skydda sig från att komma till skada både i skolan, hemma och på vägen mellan hemmet och skolan, vad de ska göra om de kontaktas av okända eller om de blir hotade. Eleverna vet precis vilken vuxen de ska vända sig till om något händer. När det gäller själva inlärningen tillämpar skolan lärarledd undervisning med många kontrollstationer för att elever inte ska komma efter.

Och Sverige då? I Sverige talas det om skolornas skyldighet att ge stöd och om skolornas ansvar. Samtidigt är skolornas handlingsmöjligheter kringskurna. Styrdokumenten insisterar på elevers och föräldrars rättigheter snarare än deras skyldigheter. Exempel som Michaelaskolan visar dock att det inte är acceptabelt att säga att vi inte vet hur vi ska åtgärda situationen. (SNB)

Inger Enkvist

Professor emerita i spanska vid Lunds universitet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.