• idag
  20 sep
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  21 sep
  18°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  22 sep
  17°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  23 sep
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  24 sep
  16°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm

Dagpenning för arbetssökande

Ledare
PUBLICERAD:
Kommunernas kris och integrationen går hand i hand.
Foto: Ali Lorestani/TT
Statsbidrag till kommunerna eller finjustering av det kommunala utjämningssystemet är otillräckligt för att rädda den sviktande nivån på kommunal service. Misslyckad regeringspolitik har orsakat lokalfinansiella kriser. Nu är det dags för staten att rätta sina fel.

Förra våren rasade det en debatt om bördan som försörjningsstödet innebär för kommunernas ekonomiska situation. Då kretsade det kring den krisande situationen i Filipstad som hade högst andel bidragstagare som andel av befolkningen. Kommunen var nära konkurs.

En viktig del av problemet är det stora antal migranter som på senare år lämnat etableringstiden utan arbete. Då de inte varit berättigad någon A-kassa har den här gruppen istället hänvisats till kommunalt försörjningsstöd. Men som Barometerns ledarsida har skrivit om (24/2), är detta system inte gjort för att ta hand om arbetslösa invandrare, utan samhället socialt utsatta.

Kristdemokraterna lanserade i måndags ett förslag som skulle komma åt många av de inneboende bristerna i det nuvarande systemet. Kommunalt försörjningsstöd ska fortsättningsvis, likt tidigare, vara kopplat till kommunernas sociala insatser. Gruppen arbetssökande ska istället ges en statlig dagpenning.

Finansieringen ska ske genom en generell sänkning av statsbidragen baserat på invånarantal. Detta skulle utöver den tänkta effekten på bidragstagarna minska kostnaderna relativt mycket för små kommuner med många arbetslösa. Huvudexemplet som de tar upp är just Filipstad som skulle få en minskad kostnadsbörda på 10,9 miljoner kronor årligen.

Förslaget är menad att skapa bättre incitament för att gå från bidrag till arbete. I det nuvarande systemet är det svårt att ålägga skyldigheter på den som får försörjningsstöd. Tanken är ju ändå att det ska vara samhällets yttersta skyddsnät. Det nya dagpenningsystemet ska ekonomiskt ligga något över rikssnittet på socialbidrag men ska samtidigt också innebära strängare krav på deltagande i kompetensutvecklande insatser och ett aktivt arbetssökande. Nekar man erbjudande om jobb, även på en annan ort, ska det också medföra indragna bidrag.

En viktig del är också att dagpenning skulle vara kopplat till enskild person utan hänsyn till resterande hushåll samt att betalningen beräknas per dag snarare än månad. Att den individualiseras skulle göra att man blir av med risken att ett hushåll som lever på bidrag skulle få minskat totalinkomst om någon börjar arbeta. Att den räknas per dag innebär att det finns incitament att arbeta om lönen överskrider dagpenningen per dag. I nuläget kan även en begränsad anställning ses som oönskad av bidragstagare då det riskerar resten av inkomsten.

Reformen av arbetsförmedlingen och den katastrofala migrationspolitiken har båda bidragit till att kostnader flyttats från statlig till kommunal verksamhet. Det borde vara arbetsförmedlingen snarare än kommunernas socialtjänster som ansvarar för arbetssökare. Myndigheter kopplade till etablering av migranter har också inte uppfyllt sin roll. Resultatet har hamnat på kommunernas bord.

Regeringen har lovat att se över finansieringen av kommunal verksamhet inom en snar framtid. En fortsättning på detta borde vara att se över ansvarsfördelningen gällande socialbidragen. Som Kristdemokraterna visar finns det mycket fel i systemet som regeringens politik har bidragit till. Kostnadsöverföringen har pågått länge nog. Kommunerna behöver avlastas det ansvar som de aldrig var tänkta att ta.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.