Vikten av rörelse och fysisk aktivitet

Debatt
PUBLICERAD:
En viktig prioritering framgent är att kommunen tillsammans med alla föreningar ska bli bättre på att få in fler barn och ungdomar från alla bostadsområden i idrottsaktiviteter på deras fritid, skriver Niklas Wikström.
Foto: Lisa Olaison
Om barnen börjar röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för idrott och fysisk aktivitet ska bestå och genom att inspirera barnen kan vi så ett frö som är med dem för resten av livet. Det ska vara roligt att röra på sig! skriver Niklas Wikström.

Forskning visar att svenska skolelever rör på sig i för liten utsträckning. Bland de tio främsta riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död är hälften relaterade till våra matvanor och fysiska aktivitet. För att våra kroppar ska må bra behöver vi således ha goda matvanor och ett aktivt liv. Siffror från WHO (Världshälsoorganisationen) visar att 8 av 10 ungdomar i åldern 11-17 år inte når upp till den dagliga timmen av måttlig till intensiv fysisk aktivitet som WHO rekommenderar. Det här är allvarligt och vi måste fortsätta jobba med att skapa goda möjligheter för våra barn och unga till rörelse och idrott. För att motverka stillasittande och uppmuntra till mer rörelse och aktivitet har vi i Karlstads kommun under de senaste åren arbetat aktivt för att barnen ska ha mycket goda möjligheter till fysisk aktivitet, både i skolan och på fritiden. Fysisk aktivitet bidrar till att skapa goda förutsättningar för välmående samtidigt som det på lång sikt bidrar till minskad stress och bättre inlärningsförmåga. Om barnen börjar röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för idrott och fysisk aktivitet ska bestå och genom att inspirera barnen kan vi så ett frö som är med dem för resten av livet. Det ska vara roligt att röra på sig!

Under de senaste mandatperioderna har vi gjort historiska satsningar på både inomhus- och utomhusarenor för att skapa goda förutsättningar för en meningsfull och aktiv fritid. Tidigare årtionden av bristande underhåll och satsningar innebär att kostnaderna idag är höga, men ur ett långsiktigt perspektiv så är jag övertygad om att de är hållbara, viktiga och riktiga.

Vi har aktivt arbetat för att skoldagarna i Karlstad ska präglas av mer rörelse och idrott. En viktig pusselbit har varit att bygga fler och större idrottshallar, men också att utforma förskole- och grundskolegårdarna så att de ökar elevernas vilja och möjlighet till ännu mer rörelse, lek och fysisk aktivitet. Det kan ex. innebära att man på rasterna kan låna lek- idrottsredskap och vara med på arrangerade rast- el. fritidshemsaktiviteter. Vi har också byggt eller är på väg att bygga ett stort antal nya idrottshallar på skolorna i Färjestad, Västerstrand, Råtorp, Marieberg, Hultsberg, Kvarnberget, Fredricelund, Orrholmen, Våxnäs, Skåre och Stockfallet. Några skolor har de senaste åren haft mer idrott t.ex. Norrstrandskolan och Mariebergsskolan och det är verkligen positivt att sedan höstterminen så har antalet undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa utökats för samtliga skolor.

I Karlstad har vi mängder med drivna människor som jobbar ideellt i olika idrottsföreningar, människor som dagligen arbetar för att barn och ungdomar ska ha en meningsfull och aktiv fritid. Det går inte att nog lyfta fram deras ovärderliga arbete på träningar, fikaservering, skjuts till matcher/tävlingar o.s.v.. Karlstads kommun är full av goda exempel på initiativ som arbetar för att barn och unga i större utsträckning ska röra på sig samtidigt som de har roligt t.ex. Skåre HK, nattfotboll hos Karlstad Fotboll, Karlstad Suns, Karlstad innebandy, Hertzöga BK och Karlstads idrottsskola.

En viktig prioritering framgent är att kommunen tillsammans med alla föreningar ska bli bättre på att få in fler barn och ungdomar från alla bostadsområden i idrottsaktiviteter på deras fritid. Våra barn och unga är framtiden och vi behöver ge dem ännu bättre förutsättningar för rörelse, fysisk aktivitet och roliga aktiviteter.

Niklas Wikström

Ordförande och gruppledare Liberalerna i Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.