Regeringen darrar i smyg

Ledare
PUBLICERAD:
Svagheten i januarifasaden börjar att märkas.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Den vänsterborgerliga oppositionen vill tvinga regeringen att skärpa utredningsdirektiven kring arbetskraftsinvandringen. Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har inte lyckats enas om många skärpningar men fortsätter att pressa regeringen.

Att utredningen otvetydigt ska lägga fram lagförslag för att stoppa kompetensutvisningarna är sunt. Trots att just detta är en del av januariöverenskommelsen stadgar regeringens utredningsdirektiv endast att det ska göras om så krävs. Regeringen har tidigare hävdat att två domar skulle ha satt stopp för fenomenet vilket uppenbarligen inte blev fallet. Detta skapar dock alltjämt osäkerhet i frågan i dessa tider av politiska utredningar.

M, KD och V kräver också att förslag ska läggas fram för att arbetsgivare ska vara tvungna att bifoga anställningskontraktet vid sin ansökan om arbetstillstånd till Migrationsverket. Detta för att motverka missbruk, vilket har blivit ett reellt bekymmer. Partierna ställer också krav på att utredningen ska lämna förslag på skärpta straff för arbetsgivare som missbrukar systemet med arbetskraftsinvandring samt en ordning som innebär att den som utnyttjats av ett företag ses som brottsoffer och ha rätt till skadestånd.

Partierna ska även verka i socialutskottet för att det ska lagstiftas om att Migrationsverket ska ges direktåtkomst till andra myndigheters databaser. Regeringen beslutade nyligen att göra detta genom en förordning men M, KD och V vill hellre att det lagstiftas för långsiktighetens skull.

Det är inga enorma kliv som tas genom detta initiativ. Tvärtom saknas fortfarande avgörande inslag som ett höjt inkomsttak för arbetskraftsinvandring. Därmed inte sagt att tilltaget inte spelar roll.

I sak går det trots allt i rätt riktning även om partierna inte når hela vägen. Framförallt är det politik som Socialdemokraterna annars påstår sig vilja genomföra. Även om partiets företrädare gjort sitt bästa att spela ned betydelsen av den senaste vänsterborgerliga överenskommelsen.

Inte minst det tydliga ställningstagandet för individen mot de fuskande eller felande arbetsgivarna lär svida ordentligt i Rosenbad. Det tydliggör med all önskvärd tydlighet den potentiella kraften som finns i oppositionen. M, KD och V kan givetvis inte enas om allt. Men trots sina påtagliga olikheter klarar de av att gå längre i vad som behöver göras än regeringen.

Det är en tämligen allvarlig anklagelseakt i svensk politik att Moderaterna och Vänsterpartiet kan samarbeta bättre och mer konstruktivt än vad S, MP, C och L mäktar med. Likafullt är det innebörden av denna överenskommelse. Det är därför den oroar S så påtagligt trots försöken att verka oberörda.

Det finns förstås en lucka för statsminister Stefan Löfven (S). Om han kan övertyga Sverigedemokraterna att det inte är värt att stödja förslaget så faller det. Hur mycket förslagen har anpassats för att kunna få SD:s stöd är oklart men inget verkar tala för att partiet har vidtalats alls. Vid denna ledares tillkomst i fredags hade SD fortfarande inte deklarerat sin hållning utan utvärderade fortfarande förslaget.

Att visa hur dåligt regeringssamarbetet fungerar är en sak, men för att driva regeringen framför sig behövs hela oppositionen inklusive SD. Får man inte SD med sig framstår oppositionen bara som ogenomtänkt.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.