Konsumentrådgivningen behövs mer än någonsin

Ekonomi
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Företagen blir allt mer aggressiva i sin försäljning - konsumentrådgivningen behövs mer än någonsin.
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
Sedan några veckor tillbaka finns konsumentrådgivningen i Karlstad, med nya namnet KöpRätt, på stadsbiblioteket i Karlstad. Där hittar du även kommunens energi- och klimatrådgivare. Verksamheterna har sedan några år funnits i Samhällsbyggnadshuset i Inre hamn, nu flyttar vi för att bli mer tillgängliga och synliga för kommuninvånarna.

Till oss kan privatpersoner, men även företag, vända sig för att få hjälp innan ett köp, även om de flesta hör av sig när något problem uppstått. Vi samlar in uppgifter, reder ut förutsättningar och kommer med förslag på den förhoppningsvis mest effektiva lösningen, både när det gäller energi- och konsumentfrågor.

När det gäller konsumentrådgivningen har vi även möjlighet att ta kontakt med företaget i en konsumenttvist om parterna inte på egen hand kan enas. I de flesta fall lyckas vi nå fram till en lösning, men trenden är tyvärr att i allt fler ärenden måste konsumenten anmäla till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, för att få sitt ärende prövat.

Dels kan en allt högre medvetenhet om möjligheten att, under vissa förutsättningar, få sitt ärende prövat i ARN spela in, men även större krav och förväntningar från konsumenter på den vara eller tjänst man köpt.

Mer aggressiva

En tredje, mindre angenäm, orsak till att ärendetillströmningen hos ARN ökar är att företagen har blivit mer aggressiva i såväl försäljning av tjänster som kundhantering om den presumtiva kunden invänder mot avtalet.

På senare år har allt fler företag dykt upp som marknadsför och fakturerar för tjänster som i princip inte har någon nytta för kunden. Många konsumenter som kontaktar oss känner sig vilseledda och överkörda när de försöker invända mot avtal som de varken medvetet ingått eller vill ha. De berättar att de blivit uppringda och slutligen kan ha svarat ja till att ta emot mer information via brev.

Fullmakt

Istället får de efter någon månad en faktura för en otydlig och i de flesta fall inte ens levererad tjänst eller vara. Många vittnar om den oro och störda nattsömn de erfar när de utan framgång försöker förmedla till avsändaren att de inte alls uppfattat att de ingått ett avtal. Fakturan kommer i de flesta fall dessutom från en tredje part.

Vi tar, med hjälp av en fullmakt, och efter att konsumenten själv försökt få rättelse, kontakt med företaget och har en dialog kring avtalets ingående, ångerrätt och information.

Oro och rädsla

Tyvärr, trots goda argument och hänvisning till tvingande lagstiftning från oss och konsumenten, vägrar företagen allt oftare att ta hänsyn till kundens bestridande.

Hög tillit hos konsumenterna och vilseledande marknadsföringsmetoder gör att många ofrivilligt blir snärjda in i avtal som är både oönskade och dyra. Lokal konsumentrådgivning behövs därför tyvärr mer än någonsin för att ge råd och praktiskt stöd till konsumenter i en tid med allt tuffare säljmetoder.

Att plötsligt stå med ett avtal man aldrig avsett innebär inte bara en ofta kännbar extrautgift i flera år utan bidrar även till mycket oro och ängslan och upplevd sänkt livskvalitet.

Fotnot: Elisabeth Eklo är konsumentrådgivare i Karlstads kommun och krönikör i Arbete & Ekonomi

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.