• idag
  26 sep
  13°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  27 sep
  16°
  • Vind
   6 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  28 sep
  19°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  29 sep
  16°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  30 sep
  16°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm

Bemötande spelar roll

Ledare
PUBLICERAD:
Lantbrukare känner oförutsägbarhet.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Många hinder som svenska företagare möter är högst konkreta. Höga skatter, strikta regleringar, brist på kapital. Sedan finns det andra som är svårare att greppa. Bemötandet från myndigheter är en faktor som, trots att den är svårt att mäta, både kan hjälpa och stjälpa företag.

Problemen med dåligt bemötande exemplifierades nyligen i Arbetsmarknadsnytt (10/2). Ett par företagare har mött misstro och i vissa fall direkt fientlighet hos tjänstemän på Arbetsförmedlingen. En av dem berättar bland annat att han har anklagats för att sko sig på sina anställdas bekostnad. Det har framför allt skett vid anställning av personer som är berättigade till arbetsmarknadsstöd.

Självklart beter sig långt ifrån alla handläggare så. Men att bemötandet överhuvudtaget beror på vem man träffar bakom disken är ett problem. Att upprepade gånger möta missaktning kan leda till att man avstår från att kontakta myndigheten. Händelserna behöver inte ens vara många. Risken att bli misstänkliggjord kan i sig vara tillräckligt avskräckande för många. Naturligtvis kan det vara otacksamt att sitta på myndighetssidan också. Men det är ingen ursäkt för att missköta och försvåra myndighetens uppdrag.

Dåligt bemötande hos myndigheter försämrar inte bara företagarnas vardag och drivkraft. Det kan också skada myndighetsutövningen som helhet. Reformer tappar sin sprängkraft om färre företagare är benägna att utnyttja dem. Tyvärr är problemet inte begränsat till Arbetsförmedlingen.

Inte minst lantbrukare upplever att oförutsägbarhet är en av de främsta orsakerna till problem i kontakt med myndigheter, enligt två studier från Lantbrukarnas riksförbund, LRF (juni 2019). I synnerhet unga lantbrukare framhåller att kontakten är personberoende.

Beslut riskerar att baseras på tjänstemännens personliga åsikter. En studie från Örebro universitet fann att elva procent av kommunala tjänstemän kan klassas som miljöaktivister. Och enskilda fall av aktivism är återkommande. Exempelvis rapporterade Land Lantbruk (23/10 2018) att en medlem i en intresseorganisation mot småskalig vattenkraft fick hantera tillståndsärenden för sådana på Kammarkollegiet.

Ett gott bemötande har däremot positiva effekter. Studierna från LRF visar att lantbrukares attityd till myndigheter överlag är positiv, med Skatteverket och Skogsstyrelsen i topp. Detta trots att lantbruket är strikt reglerat vilket leder till omfattande kontroller. Det område som får högst betyg för de undersökta myndigheterna är just bemötande.

Kontakten med medborgare och företag bör förbättras. Myndighetsledningar bör undersöka om dåligt bemötande förekommer, och i så fall åtgärda det snarast. Här kan Skatteverket tjäna som inspiration. Efter aktivt arbete med tillgänglighet och bemötande är det bland de myndigheter som har högst förtroende. Fler bör följa i dess fotspår, både för att myndighetsutövandet ska fungera och för att företagen utan hinder ska kunna förstå och följa de regler som finns.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.