Skyddsjakt på stora rovdjur behövs

Debatt
PUBLICERAD:
Besvikelsen är därför stor i de mest vargdrabbade områdena, när ministern [Jennie Nilsson] undviker att arbeta med rovdjursproblemen och nu två gånger i riksdagsdebatten har direkt avvisat förfrågningar, skriver Henrik Tågmark och Solveig Larsson.
Foto: Ali Lorestani/TT
Vargar uppträder oskyggt i människors närhet och människor känner oro och olust i sin närmiljö. Våra husdjur lemlästas och dödas, skriver Henrik Tågmark och Solveig Larsson.

När landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) tillträdde kände vi, som representerar jägare och landsbygdsbefolkning, förhoppning när den nyblivna ministern med ansvar för areella näringar och landsbygden gav uttryck för att ”konflikter mellan stad och land måste minskas”. Ett hopp tändes att konflikterna som stora rovdjur orsakar människor som bor och verkar utanför städerna skulle tas på allvar av ministern.

Besvikelsen är därför stor i de mest vargdrabbade områdena, när ministern undviker att arbeta med rovdjursproblemen och nu två gånger i riksdagsdebatten har direkt avvisat förfrågningar från riksdagsledamöter från två oppositionspartier om att uppdatera skyddsjaktsreglerna genom svaret ”jag ser inget behov av förändring”. Det är kriterier som viltskadecenter tog fram för 15 år sedan som fortfarande ligger till grund för beslut. Naturvårdsverket fann i sin rapport 2015, på uppdrag som förre landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) levererade om skyddsjakt varg, att behov fanns för översyn.

För Jägarnas Riksförbund (JRF) är behovet av ny syn på skyddsjakt på stora rovdjur uppenbar. Vargar uppträder oskyggt i människors närhet och människor känner oro och olust i sin närmiljö. Våra husdjur lemlästas och dödas. Särskilt svårt blir det när våra bästa vänner – hundarna drabbas.

För att uppnå samhällets mål med minskade älgbetesskador på skog och minskade viltolyckor i trafiken samt minskade vildsvinsskador i lantbruksnäringen är löshundsjakt en förutsättning. Dessa målsättningar är inte möjliga att uppnå med dagens förtätade vargstam i vissa län när oron för vargangrepp på hundar är ständigt närvarande.

För JRF är den rätta lösningen enkel – inga frilevande vargar, men innan vi nått dit måste människor och tamdjur i rovdjursområden respekteras. En förenklad och förbättrad skyddsjakt är en del av detta. JRF har sedan lång tid tillbaka krävt att stora rovdjur som uppträder nära människors hus och inhägnader där tamdjur finns ska få skjutas. Vi kan inte fortsätta att ha en situation där oskygga rovdjur dikterar villkoren i människors närmiljö. Vi behöver också utveckla paragraf 28, så efter ett angrepp av stort rovdjur får genast det/de stora rovdjur som angripit förföljas och dödas på enskilds initiativ.

Bättre rätt att skydda sin egendom och öka skygghet hos stora rovdjur behöver omgående införas!

Henrik Tågmark

Rovdjursansvarig och vice ordförande, JRF

Solveig Larsson

Förbundsordförande, JRF

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.