Hoppet lever om nej till vindkraftparken

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Vindkraftspark i Stömneskogen eller inte. Insändarskribenten hoppas att kommunfullmäktige säger nej. BIlden är från en annan befintlig vindkraftpark.
Foto: Jan Kåre Ness
Stena försöker att få allmänheten att tro att dem har varit till mötesgående mot närboende för att de minskat på antal verk från 21 till 15 i Stömnekogen och minskat höjden ifrån 280 till 250.

Men det beror på att de flesta markägare har sagt nej så de kommer inte fram med vägar mm, höjden är det luftfartsverket som har satt stopp för.

Stena har lyckas slå dunster i kommunala tjänstemän och politiker att de haft en dialog med de närboende. De enda som de haft möte med efter samrådet är de positiva markägarna, och av dessa är det är bara två stycken som bor här.

Stenas fotomontage är bedrägligt dåliga med träd framför mm allt för att få folk att tro att de inte kommer att synas precis som resten av ansökan, försköna och mörka information.

I Stenas ansökan står det ”att vid en avveckling så kommer materialet återvinnas inom ekonomiska försvarbara gränser ”. Så tycker Stena att det blir dyrt så kommer vindkraftverken stå kvar som ett monument över kommunens dåliga beslut.

Kommunfullmäktige känner tydligen inte till Nagoyaplanen som lade grunden för EU:s strategi för biologisk mångfald 2011-2020 som har som mål att stoppa förlusten av biologisk mångfald och förstöreslen av ekosystemtjänster inom EU senast 2020.

Tolv av verken har avrinningsområde från bäckar och sjöar till Stömnebäcken och även mot Sölje som har den rödlistade flodkräftan och flodpärlmusslan med risk att dem kommer att utrotas och området har ett flertal rödlistade och nära hotade fåglar.

I en replik i AN 12/2 till M så skriver Peter Söderström att ”landsbygdsutvecklingen är viktig och bidrar till möjligheten att bo och verka i hela kommunen, dialogen är viktig!”

Ändå så är de tysta som en mussla om vindkraftindustrin när de vet om att det 97 procent av de kringboende inte vill ödelägga skogen och det är folk som har tänkt flytta hit för tystnaden och mörkret men som väntar på beslut, och folk och företag som tänker flytta härifrån om projektet genomförs. Är det Socialdemokraternas landsbygdsutveckling?

Kommunen flaggar för skattehöjning men är beredd att förlora miljoner på minskad turism till Glaskogen med omnejd.

Glaskogen, Moderaterna, SD, Miljöpartiet har sagt nej och även Säffle kommun är starkt kritiska till etablering så nära Glaskogen.

2013 stoppade kommunfullmäktige vindkraftsindustrin i Årjängs kommun intill naturreservatet.

Om KF låter denna megaindustri byggas i Stömneskogen så kommer de att bli ihågkomna som de som var med och hjälpte till att förstöra för djur, natur, närboendes livsmiljö och ödelägga Glaskogens vildmarkskänsla för all framtid.

Det återstår att se om kommunfullmäktige prioriterar kommuninvånarna eller Stena!

Fortfarande optimist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.