Rörigt i regionen

Ledare
PUBLICERAD:
Rörigt med chefer.
Foto: Fredrik Karlsson

Den nya regionorganisationen som tog vid efter landstinget kunde ha fått en bättre start. Efter ett drygt år är det rena kaoset bland chefstjänstemännen, med ett flertal avgångar och berättigad kritik.

Först så lämnade Anneli Snobl, en uppenbar felrekrytering, jobbet som regiondirektör, varpå det framgick att det tecknats ett stort antal alldeles för generösa avgångsvederlag för chefstjänstemännen. Ett flertal andra chefer har sedan hoppat av, bland dem hälso- och sjukvårdschefen Tobias Kjellberg. Först då kom det offentlig kritik mot hans bristande ledarskap från bland annat Börje Ehinger, tidigare chef inom öppenvården, och från Vårdförbundet.

Det är inte utan att man kan misstänka att allt det här hänger ihop. En regiondirektör som inte mäktar med det nya jobbet som chef i en ny organisation, och höga chefstjänstemän som inte drar jämnt. Lägg därtill de generösa fallskärmar som Snobl utverkade under sin korta tid, som om misstanken fanns från början att cheferna inte skulle bli så långvariga.

Det politiska styret har här inte tagit sitt ansvar för att styra upp organisationen. Det vill till att man löser problem snarast.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.