En förstärkning av rättsstaten

Debatt
PUBLICERAD:
Rättssamhället är i grunden en liberal konstruktion. Vi tror inte att den med störst våldskapital ska kunna skaffa sig makt över andra, utan på ett civiliserat samhällssystem där rättstryggheten gäller alla medborgare, skriver Arman Teimouri och Johan Pehrson.
Foto: Liberalerna
För Liberalerna är det en prioriterad fråga inom januariavtalet att vi under mandatperioden fram till 2022 ska anställa 6 000-7 000 nya medarbetare bara inom polisen, skriver Arman Teimouri och Johan Pehrson.

Liberalerna ger sig aldrig i kampen för ett starkt rättsväsende. Det senaste året har därför miljardbelopp tillförts rättsväsende, men vi är inte nöjda där. Redan nu har vi inför vårbudgeten 2020 aviserat ytterligare satsningar om 750 miljoner för att stärka rättsväsendet, minska brottsligheten och öka tryggheten. Den nya, minst sagt udda, politiska konstellationen med Moderaterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har inte aviserat ett enda öre extra till det svenska rättsväsendet. Det är därmed tämligen tomma tunnor som skramlar när det gäller rättstryggheten i den gemenskapen.

För Liberalerna är det en prioriterad fråga inom januariavtalet att vi under mandatperioden fram till 2022 ska anställa 6 000-7 000 nya medarbetare bara inom polisen. Det är en del av det sammanlagda målet om totalt 10 000 medarbetare fram till och med 2024. Det innebär många nya poliser, experter och viktigt administrativ personal även till polisen Värmland i närtid, men vi nöjer oss inte där.

Statens institutionsstyrelse (SIS) tillförs 250 miljoner kronor för att kommunerna i Värmland till lägre kortsiktig kostnad lättare ska kunna omhänderta och placera ungdomar i statlig vård/rehabilitering. Detta inte sällan som en faktisk konsekvens av just brottslighet.

För att på lång sikt kunna bekämpa den grova organiserade brottsligheten måste vi agera tidigare och tydligare för de unga som hamnar i brottslighet. Den missriktade välviljan att vända bort blicken, eller att rättare sagt stoppa huvudet i sanden, innebär inte att det offentliga på något sätt hjälper barnet. Tvärtom. Liberalerna driver även på för att skärpa straffen för den som ”rekryterar” barn och ungdomar till grov brottslighet. Men vi nöjer oss inte där.

Domstolsväsendet stärks sammantaget med drygt med 400 miljoner för att kunna minska handläggningstiderna, kompensera för ett ökat antal inkomna mål och korta tiden mellan brott och dom. Inte minst är det viktigt att Värmlands tingsrätt får möjlighet att nyrekrytera domare. För Liberalerna innebär satsningen att när Migrationsdomstolarna betat av sina ännu omfattande balanser så ska tingsrätterna tillföras ytterligare resurser för att möta den grova och organiserade brottsligheten.

Det handlar vidare om förstärkningar av Säkerhetspolisen, Kriminalvården och Rättsmedicinalverket. Datainspektionen får ett tillskott för att bättre kunna hantera ansökningar om och tillsynen av övervakningskameror. Det handlar även om ytterligare resurser åt Tullverket, bland annat för att öka myndighetens närvaro vid gränserna. Det senare är viktigt inte minst för att på riktigt kunna knäcka de internationella stöldligorna.

Rättssamhället är i grunden en liberal konstruktion. Vi tror inte att den med störst våldskapital ska kunna skaffa sig makt över andra, utan på ett civiliserat samhällssystem där rättstryggheten gäller alla medborgare. Därför måste samhället vara starkt nog att skydda vanligt folk från allt från stölder och bedrägerier till grov organiserad brottslighet. Vi måste vända de senaste årens utveckling med allt fler sprängningar och skjutningar.

Utöver långsiktigt hållbara resurser för alla brottsbekämpande myndigheter och för våra domstolar så krävs det relevanta straff för den som väljer brott som livsstil. Dessutom måste polisen ha skarpa verktyg i både den verkliga och i den digitala miljön för att upptäcka, utreda och ytterst med åklagare kunna lagföra de personer som lever på hot, våld och otrygghet.

Minskad brottslighet är en av vår tids största frihetsfrågor för oss liberaler.

Arman Teimouri (L)

Riksdagsledamot

Johan Pehrson (L)

Rättspolitisk talesperson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.