Hoppa till huvudinnehållet

Uddeholms-vd:arna säkra på att det snart vänder

Publicerad:
Nya vd-duon sedan ett drygt halvår. Pär Emanuelsson, till vänster, kom från tjänsten som marknads- och försäljningschef på Uddeholm. Johan Wiig kom från tjänsten som head of global engineering på Scania och har innan dess bland annat en bakgrund som platschef på SSAB i Oxelösund.
Nya vd-duon sedan ett drygt halvår. Pär Emanuelsson, till vänster, kom från tjänsten som marknads- och försäljningschef på Uddeholm. Johan Wiig kom från tjänsten som head of global engineering på Scania och har innan dess bland annat en bakgrund som platschef på SSAB i Oxelösund. Foto: Fredrik Karlsson

De nya Uddeholms-vd:arna ser möjligheter i den avmattning som skett. Bolaget kan nu vända sig inåt, vässa effektiviteten och höja personalens kompetens inför den väntade efterfrågehöjningen.

– Vi hanterar den här situationen bra, säger Johan Wiig.

Den nya vd-duon på Uddeholm, Pär Emanuelsson och Johan Wiig, tog över ledningen i bolaget förra året, just när konjunkturen började vika. Efter ett antal år av rekordinvesteringar, goda resultat och personalökningar har det nu istället handlat om att bromsa kontrollerat. Under julhelgerna stoppades produktionen i verket under drygt två veckor, och i januari kom beskedet att tjänstemännen går ned i arbetstid mellan den 1 februari och 31 maj.

Personalstyrkan är i dag 850, mot över 900 för ett år sedan.

Hagforsingarna som gör världens bästa stål

Hur går det just nu?

Johan Wiig:

– Likväl för oss som för många andra är vi påverkade av det allmänna marknadsläget där många av våra kunder märker av den globala oro som råder på marknaden. Att till exempel bilindustrin har neddragningar slår naturligtvis över på vår affär och vår verksamhet också, så det är klart att vi i viss mån märker av det. Då blir det naturligt att möta den situationen med att anpassa vår verksamhet efter förutsättningarna. Så det har vi löpande gjort under mer än ett års tid tillbaka, Vi har anpassat vår produktion och hur vi kör vår verksamhet utifrån de förutsättningarna. Det tycker jag att vi har gjort på ett väldigt bra och kontrollerat sätt, och den situationen har vi också i dag skulle jag säga.

Pär Emanuelsson:

– Fördelen har varit att det ha varit en ganska utdragen process vilket gör att det är lättare att anpassa sig efter situationen och hålla kontrollen. Och det tycker jag att vi har lyckats med på ett väldigt bra sätt. Det är är en tillfällig situation. Att vi lever i en konjunkturcyklisk bransch är inget nytt. Det är ju sådant här som alla hamnar i emellanåt, som alla branscher gör. Sedan ligger vi ju ganska tidigt i konjunkturcykeln historiskt sett, vilket gör att vi också kommer ur en konjunktursvacka tidigare än andra.

Ska vi vara oroliga för framtiden och jobben?

Johan Wiig:

– Nej det tycker jag inte. Jobbet som har gjorts, där vi proaktivt hela tiden anpassat verksamheten, kostnadsbilden, med god kontroll gör att vi hanterar den här situationen bra.

Kommer ni att behöva jobba på det här sättet ett tag till eller har ni fått upp lönsamheten nu med de åtgärder som har gjorts?

Pär Emanuelsson:

– Det är svårt att kommentera lönsamheten. Vi är ett börsbolag och vi är i en tyst period, men vi kommer att gå ur det här affärsåret med positiva resultat. Sedan kanske vi inte har nått de målen vi hade tänkt oss.

Vad var målen?

– Vi kommer att hamna någonstans 20-25 procent under vad vi hade tänkt oss volymmässigt.

Och lönsamhetsmässigt?

Johan Wiig:

– Det kan vi inte ta i direkta tal, men som sagt, de åtgärder vi löpande har gjort och där organisationen har jobbat väldigt väldigt bra att anpassa utifrån det orderläge vi och den beläggning i verket vi har så tycker jag att vi har jobbat på ett väldigt bra sätt. Vi har använt intern rörlighet på de resurser vi har, där vi har tänkt kostnadssmart, hur kan vi kortsiktigt nu anpassa oss till den tillfälliga nedgång vi har, men ha gott fokus framåt så att vi även kan driva utveckling parallellt, och det tror jag vi har gjort relativt bra skulle jag säga. Det har gjort att vi i relativa mått mätt har god kontroll över situationen, genom att vi har varit effektiva, är effektiva, där de åtgärder vi har gjort och även introducerat nu, så har vi som sagt god kontroll och vi hanterar den här situationen under rätt lång tid om det skulle behövas. Men förhoppningen är att vi börjar se lite positiva tendenser här mot sommarperioden.

Ser ni framför er att det kan gå upp igen efter sommaren - kan det bli nyrekryteringar?

Johan Wiig:

– Vi vill ha ett flexibelt system som anpassar sig snabbt till den situationen vi är under, så vi kan både kan gasa och bromsa relativt fort om det skulle behövas.

Pär Emanuelsson:

– Och vi gör ju vissa rekryteringar löpande ändå, utav sådant som vi behöver. Återigen, vi är inte i någon djup kris som företag. Vi vill hålla kontrollen och vi måste bygga framåt. Vi ska ju kunna gasa igång när marknaden behöver material. Det här företaget har funnits i 351 år, det har varit betydligt jobbigare situationer för andra vd:ar på det här bygget så...

Verktygsstålet från Uddeholm är världsberömt för sin kvalitet. 55 000 ton stål till ett värde av 3 miljarder kronor lämnade förra året terminalen på stålverket.
Verktygsstålet från Uddeholm är världsberömt för sin kvalitet. 55 000 ton stål till ett värde av 3 miljarder kronor lämnade förra året terminalen på stålverket. Foto: Fredrik Karlsson

De stora investeringar som ha gjorts på senare år, bland annat metallpulvertillverkning för 3D-printning och ESR-ugnar, hur har de gått?

Pär Emanuelsson:

– Det har ju gått bra. Om vi tar metallpulver, där handlar det om att skapa en marknad, och det är en marknad under tillväxt. Där har vi kapacitet för att möte de behoven, och där finns mycket möjligheter att växa framåt. Det vi gjorde här var att bygga upp en kapacitet för att möta framtidens behov också, i form av pulver. Den har fungerat bra. Tittar vi på ESR-utbyggnaden som vi gjorde... all den kapaciteten behöver vi inte i dag, men tillhörande till den så gjorde vi det här nya värmebehandlingsskeppet med automation som gör att vi har lyckats höja kvaliteten ytterligare ett snäpp. Det ger oss en flexibilitet idag, så den är också jättepositiv.

Är det investeringar som kommer att ha större betydelse längre fram?

Johan Wiig:

– Både och, skulle jag vilja säga. Vissa delar av de investeringar som har gjorts har vi haft god nytta av, där vi till exempel i värmebehandlingen kan använda de nya effektiva ugnarna nu, samtidigt som vi kan ställa lite mindre effektiva ugnar, som gör att vi optimerar både flödet plus jobbar bra med kvaliteten och även blir betydligt energieffektivare än vad vi historiskt har kunnat vara när det har svängt lite i beläggningen.

– Och när det gäller pulverdelen är det en väldigt intressant del där det gäller att jobba tätt tillsammans med våra kunder också, för det blir väldigt mycket att utveckla de tillverkningsmetoder som kunderna använder - att gå från traditionell bearbetning, att bearbeta fram verktyget till att faktiskt ta vara på möjligheterna som printning exempelvis ger, där man kan konstruera verktygen, kylkanaler i verktygen, på ett mer optimalt sätt. Det är en process vi måste jobba tillsammans med kunderna att bygga upp, men där finns det stor potential och stora möjligheter framåt när fler och fler börjar lära sig den nya tillverkningsteknologin, och där ska definitivt vi vara en viktig spelare.

Pär Emanuelsson:

– För alla kunder känner ju inte till möjligheterna med den här teknologin i dag. Många har inte provat den, man vill göra lite försök, och där är det viktigt att vi har möjligheten att stötta dem och tillsammans med kunderna utveckla det, så det handlar om att bygga en ny marknad.

Det händer mycket inom bilbranschen just nu, inom energiteknik, 3D-print med mera - är det ovanligt mycket som händer just nu när det gäller efterfrågan på olika produkter?

Pär Emanuelsson:

– Man kan väl säga att den här situationen som är i bilindustrin just nu, med utsläppskrav, nya drivlinor med hybridmotorer, elbilar och så vidare, är en jätteomställning för bilindustrin som ställer en massa krav. Det är tillverkningssätt som förändras, man behöver få ner vikten i bilen ytterligare för att man har ett tungt batteri. Det gör att bilindustrin är inne i en väldigt stor förändringsperiod just nu.

Är det bra eller dåligt för Uddeholm?

– Det är bra.

Ökar det efterfrågan på produkter som man tillverkar med ert stål?

Johan Wiig:

– Långsiktigt tror vi att det definitivt kommer att vara så. De globala trenderna talar till vår fördel. Det blir mer komplext och mer komplexa verktyg, och då lämpar sig våra produkter.

Kommunikationschef Robert Gustafsson guidade NWT runt i stålverket.
Kommunikationschef Robert Gustafsson guidade NWT runt i stålverket. Foto: Fredrik Karlsson

Hur skulle ni beskriva er strategi just nu?

Pär Emanuelsson:

– Den skruvar vi inte på i någon större utsträckning,

Johan Wiig:

– Man gör en genomlysning, säkerställer att den är korrekt och riktig, att vi kopplar ihop alla våra delar med de ambitioner vi har. Ska vi vara långsiktigt konkurrenskraftiga krävs att vi är både effektiva, produktiva men också att vi har en utvecklingstakt som är hög. Vi har alla ambitioner och alla möjligheter att vara kvar som den absoluta ledaren inom det här området och den positionen ska vi behålla, men då krävs det också att vi har en utvecklingstakt som är hög och där vi driver vår egen utveckling. Vi ska inte titta på så många andra utan vi ska skapa vår egen framtid. Det ställer en hel del krav på oss naturligtvis, framför allt i den kompetens vi behöver i företaget. Så där behöver vi ha koll på vilka krav det ställer och de ambitioner vi har i vår strategi. Vilken kompetens kräver det, så att vi kan utveckla den personal vi redan har så att vi kan motsvara de kraven och förväntningarna? Om vi behöver rekrytera, vad behöver vi då rekrytera, och så vidare. Det krävs rätt folk och rätt kompetens på plats för att kunna fortsätta driva vår framtid framåt.

Så att det är nytt ledarskap innebär inte att företaget lägger om strategi?

Johan Wiig:

– Nej, snarare att vi kompletterar och säkerställer att vi får och har koll på de delar vi behöver ha koll på och säkerställer att vi tätar de gap som eventuellt finns. Och sen naturligtvis att vi säkerställer att vi kompletterar med de delar som i så fall saknas. Men bara för att man får nya personer på plats så behöver man ju inte göra någon helomvändning utan det handlar mer om att förfina den grund som finns.

Vilka faktorer betyder mest för Uddeholm, som ni kan styra över själva?

Johan Wiig:

– Vi kan styra över väldigt mycket själva. Det positiva är att vi styr rätt mycket vår egen framtid. Det har vi gjort och det kommer vi att göra. Det är viktigt att inse för oss, att vi har mycket i våra egna händer.

Och vad är viktigast för er att jobba med?

Pär Emanuelsson:

– Kompetensen är jätteviktig, och engagemanget från alla anställda i företaget som är med och bidrar. Att vi utmanar oss själva hela tiden. Och det är det vi gör, vi tar en check på vår strategi varje år, och vårt arbetssätt, det gör man ju dagligen; hur kan vi förbättra det här? Vi kan aldrig luta oss tillbaka och säga att vi inte behöver göra något mer, då blir man omsprungen. Det handlar om att bygga kompetens, utmana oss själva, bygga vår egen framtid. Vi ska inte hålla på och titta på andra, då blir man gärna nummer två.

Hur jobbar ni med kompetensförsörjningen?

Johan Wiig:

– Det är en utmaning, men även där ligger mycket i våra egna händer för det gäller att inte bara titta på ny kompetens och attrahera ny kompetens. Det är naturligtvis en del av det, och när de behoven dyker upp ska det vara attraktivt att jobba på Uddeholm, vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Men det handlar väldigt mycket också om att utveckla den kompetens vi redan har på plats. Så att vi "klär på" våra människor vi redan har här på rätt sätt för att möta de utmaningar vi har, och för att realisera de planer och ambitioner vi har.

– Att jobba proaktivt med kompetensförsörjning är en central del av det strategiska arbetet. Det gäller att ha koll på de olika delarna i att köra en affär. Det ska finnas en produktstrategi, det måste finnas en affärsstrategi, en miljö- och hållbarhetsstrategi, en produktionsstrategi och sist men inte minst en medarbetarstrategi där vi behöver klä på våra medarbetare, utveckla våra medarbetare, säkerställa att vi har ett säkert, tryggt och utvecklande kulturklimat i vår organisation.

Den nyare av smidespressarna. Här ger man stålet den yttre form och de inre materialegenskaper man är ute efter. Värmebehandlingen, steget efter, är också en viktig del i den processen.
Den nyare av smidespressarna. Här ger man stålet den yttre form och de inre materialegenskaper man är ute efter. Värmebehandlingen, steget efter, är också en viktig del i den processen. Foto: Fredrik Karlsson

Och hoten i omvärlden då, som ni inte rår över?

Pär Emanuelsson:

– Även i en sådan här situation, som vi är i nu och har varit en period med handelshinder, osäkerhet i bilindustrin och så vidare, det finns ju massor med möjligheter där då. Det är bara att ha fokus på möjligheterna och se vad kan vi göra av det här, anpassa oss, vara flexibla.

Vad kan Uddeholm göra när det svänger på marknaden så här?

Johan Wiig:

– Dels gör vi det löpande, att vi har varit flexibla, vi har jobbat mycket med den interna kostnadssmartheten där vi anpassar och snabbare och snabbare till det läge som ligger men där vi även klarar av att hålla fokuset framåt, så att när det väl vänder så ska vi ha ett system och en organisation som svarar upp mot en ökad efterfrågan. Då har vi stora möjligheter om vi är bättre rustade, tar tillfället i akt nu att få ett smart och snabbt system så vi kan möta upp där och förhoppningsvis ta en del marknadsandelar eller ta möjligheter vi identifierar under den här perioden.

Pär Emanuelsson:

– Det vi jobbar med nu, och det vi har lyckats med, det är att bli mycket mer flexibla internt. Nu har vi folk som är flexibla och kan jobba på andra områden där man inte traditionellt har jobbat så att vi kan parera efterfrågeförändringar och olika belastning i verket på ett annat sätt än vad vi kunde tidigare. Vi jobbar också med tester hos kunder, utveckling av kunder, och när efterfrågan kommer då så sitter vi i en jättebra situation.

– Vi har ju haft nästan tio års högkonjunktur. Då är ju fokus på att få ut material till kund så mycket som möjligt. Möjligheten vi har nu är att titta på verksamheten på ett smart sätt: hur optimerar vi det här nu? Det gör att vi skapar ännu bättre förutsättning när det väl vänder. Då har man gjort sin hemläxa, jobbat lite med effektiviteten, och det gör att man sitter i en mycket bättre sits sen framåt. Så det är en möjlighet för oss att skapa en ännu bättre framtid.

Vad tror ni om personalbehovet den närmaste tiden?

Johan Wiig:

– Exakt hur det kommer att se ut är väldigt svårt att säga, det kommer att bero på den beläggningssituation som kommer att föreligga kortsiktigt. Stämmer det överens med den budget och de planer vi har gjort så kommer vi naturligtvis se att den kommer att bli lite bättre, och då kommer vi att anpassa vår produktion efter det.

Stålet från Uddeholm används för att tillverka verktyg för serieproduktion av produkter som man ser i vardagen: mobiltelefoner, glasögonglas, bildelar, hushållsapparater med mycket mera.
Stålet från Uddeholm används för att tillverka verktyg för serieproduktion av produkter som man ser i vardagen: mobiltelefoner, glasögonglas, bildelar, hushållsapparater med mycket mera. Foto: Fredrik Karlsson

Vad är fördelarna med att tillhöra en stor internationell koncern?

Pär Emanuelsson:

– Fördelen med en stor ägare är att det finns massor av resurser. Vi är 55 000 anställda i koncernen, det finns oerhört mycket kompetens och resurser, det finns pengar till att investera för framtiden, man har råd att tänka långsiktigt. Voestalpine har varit en väldigt bra ägare för Uddeholm. Man har investerat över tid, man tänker väldigt långsiktigt med investeringar, vi har fått mycket investeringspengar.

Det delade vd-skapet, hur har det funkat?

John Wiig:

– Än så länge har det funkat bra!

Pär Emanuelsson:

– Ja, än så länge.... (skratt) Det är nytt för oss båda. Det finns många fördelar, om Johan och jag jobbar bra ihop så kan vi hjälpa till, stötta organisationen mer, vara mer tillgängliga, driva fler frågor samtidigt - det finns många möjligheter med det här, även om det är väldigt ovanligt i Sverige.

Johan Wiig:

– Det finns många fördelar, men en förutsättning är att vi delar ungefär samma syn på den huvudsakliga inriktningen på strategin för bolaget, att vi delar samma värdegrund och de bitarna, och det gör vi, skulle jag säga. Och sen ritade vi upp riktlinjerna mellan oss på ett tidigt stadium; vad stämmer vi av med varandra, att vi har en löpande dialog och gör vi det kommer det att vara bra förutsättningar att köra det här tillsammans, och det har det varit också.

Pär Emanuelsson:

– Vi har lite olika bakgrund, både utbildningsmässigt och erfarenhetsmässigt, och det gör att vi kan komplettera varandra bra, och om man utnyttjar det på ett bra sätt, vilket jag tycker att vi har gjort så blir det en väldigt bra helhet. Sen är det viktigt att man är prestigelös, vilket vi är, för det är klart, det är en ny situation.

Kunderna kan specialbeställa de mått och former de vill ha.
Kunderna kan specialbeställa de mått och former de vill ha. Foto: Fredrik Karlsson

Artikeltaggar

IndustrierJohan WiigNäringslivPär EmanuelssonUddeholmVärmländska basindustrin

Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.