Föräldrar måste hålla ihop mot alkoholen

Debatt
PUBLICERAD:
Jag har sett tonåringar i Värmland som är fullfjädrade alkoholister. Vi lever i dag i liberala tider och åtkomsten av alkohol är väldigt enkel och tillgängligheten för ungdomen enkel, skriver Steffen Olsen.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Om vi vuxna och föräldrar håller ihop så blir vi starka och kan ge bra argument till varför inte våra barn ska dricka, skriver Steffen Olsen.

Över tre miljoner människor i världen dör årligen på grund av skadlig alkoholkonsumtion, varav 2,3 miljoner är män, även unga drabbas hårt. Alkoholen är en global hälsobörda och ökade insatser behövs för att minska skadligt drickande, konstateras i en ny WHO-rapport. Enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister dog 1 936 personer av alkoholrelaterade orsaker i Sverige.

Alkohol står för mer än fem procent av de globala sjukdomskostnaderna och 7,2 procent av alla förtida dödsfall i världen. För att minska alkoholens sjukdomsbörda uppmanar WHO medlemsstaterna till använda fungerande metoder och ”kreativa lösningar för att spara liv. CAN mäter hur mycket vi dricker i genomsnitt i Sverige. De räknar då i ren alkohol, det vill säga 100 procent alkohol. Siffran för 2018 var 8,8 liter.

Hur påverkar detta då Värmland och våra barn? Jag har sett tonåringar i Värmland som är fullfjädrade alkoholister. Vi lever i dag i liberala tider och åtkomsten av alkohol är väldigt enkel och tillgängligheten för ungdomen enkel. Vi klagar på våra politiker, kommuner, regioner och länsstyrelsen. Varför inte börja i rätt ende, vi som föräldrar och vuxna har ju också ett ansvar? Det är vi som ska sätta gränserna, tala om och bry oss om våra barn.

Bjud inte som förälder våra barn på alkohol. Enligt forskning så visar det sig att de som blir bjudna på alkohol hemma, dricker mer. Om vi vuxna och föräldrar håller ihop så blir vi starka och kan ge bra argument till varför inte våra barn ska dricka. Alla andra dricker ju är ett argument som ofta används. Fel, det är inte sant att alla ungdomar dricker.

Vi måste börja upplysa föräldrar tidigt om farorna med alkohol och ger färsk statistik ifrån Värmland och inte hur det ser ut i Sverige. Vi borde göra detta på våra föräldramöten tidigt. Redan i mellanstadiet bör upplysa föräldrar om detta. Det är stor kunskapsbrist bland föräldrar kring detta med alkohol och påverkan på våra barn.

Vi föräldrar ska hålla ihop och hålla koll på våra barn och ha gemensamma överenskommelser med andra föräldrar. Om föräldrar fattar hur farligt och onödigt det är att unga dricker, och får reda på hur man enkelt förhindrar det så tror jag att man anammar det. Det är inte på grund av kärlek man ger barn alkohol utan på grund av brist på kunskap om vidden och faran. Om vi ger denna kunskap till att våra föräldrar kommer de att bli kunniga och mera motiverade att minska alkoholen bland våra ungdomar i Värmland.

Steffen Olsen

Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.