Hoppa till huvudinnehållet

Bevilja alla afghaner i Sverige asyl

Publicerad:
Flertalet elever med afghansk bakgrund på den värmländska skolan har permanent uppehållstillstånd. På bilden fr v Aboozar Khavari, som går första åter på el- och energiprogrammet, Sina Ahmade, tredje året på el- och energiprogrammet, Ismail Rezzavi, andra året på teknikprogrammet, Alireza Khavari, tredje året på el- och energiprogrammet, samt Alireza Hossani, tredje året på ekonomiprogrammet.
Flertalet elever med afghansk bakgrund på den värmländska skolan har permanent uppehållstillstånd. På bilden fr v Aboozar Khavari, som går första åter på el- och energiprogrammet, Sina Ahmade, tredje året på el- och energiprogrammet, Ismail Rezzavi, andra året på teknikprogrammet, Alireza Khavari, tredje året på el- och energiprogrammet, samt Alireza Hossani, tredje året på ekonomiprogrammet. Foto: Anders Andersson/Privat

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Ge därför alla kvarvarande 6 468 asylsökande afghaner och de 8 535 som har temporärt uppehållstillstånd via gymnasielagen permanent uppehållstillstånd så att de slipper oroa sig för framtiden, skriver Anders Andersson.

På en värmländsk gymnasieskola har under flera år ensamkommande ungdomar med afghansk härkomst läst på både studie- och yrkesförberedande nationella gymnasieprogram. Afghanerna är ambitiösa, skötsamma och måna om sina studier och lyckas ofta minst lika bra i skolan som sina svenska klasskamrater. På fritiden är flera respekterade fotbollsspelare i ortens fotbollslag.

De är även uppskattade på sina praktikplatser och bidrar ibland till att vederlägga fördomar. Vid ett tillfälle bad en handledare på ett av ortens företag om att få en svensk praktikant, varvid skolan skickade honom en duktig afghansk kille. Handledaren blev så nöjd att han ville ha tillbaka killen, som senare läste basåret och nu går på Chalmers.

De flesta av skolans ensamkommande har uppehållstillstånd, men inte alla. Någon omfattas av gymnasielagen, som kräver att de får ett jobb inom sex månader efter avslutat gymnasium. Lagen fungerar därför dåligt för dem på studieförberedande program, vilket oroar eleverna. Några elever omfattas ännu inte av gymnasielagen och är i en asylprocess med överklaganden och tidsödande kontakter med juridiska ombud som stör studierna, samtidigt som ovissheten stressar eleverna. De riskerar att utvisas till Afghanistan där flera aldrig varit eftersom de växt upp som flyktingar i Iran.

Så skriver du en debattartikel

Under åren 2015-2019 har 47 843 afghanska medborgare sök asyl i Sverige. Av dessa anlände 41 564 hit 2015, 33 322 uppgav att de var under 18 år, 30 463 har beviljats asyl i Sverige, varav 8 535 inom ramen för gymnasielagen, medan 9 337 har utvisats, varav 1 801 till Afghanistan. Allt enligt Migrationsverkets årsredovisningar och statistik. Detta bör innebära att det i dag finns 8 043 afghaner i Sverige som är asylsökande. Summeringen stämmer någorlunda med Migrationsverkets siffror för början av 2020, som anger att det bor 6 468 afghaner utan uppehållstillstånd i verkets mottagningssystem. Av dessa uppges något färre än 2 701 vara under 20 år.

Flertalet afghaner har således varit i landet sedan 2015, lärt sig språket och inte bara blivit en del av det svenska samhället, utan även en resurs att räkna med i framtidens Sverige. Ge därför alla kvarvarande 6 468 asylsökande afghaner och de 8 535 som har temporärt uppehållstillstånd via gymnasielagen permanent uppehållstillstånd så att de slipper oroa sig för framtiden, liksom Sverige slipper lägga energi och pengar på domstolarnas kostsamma asylprocesser, på återresor och på de 30 000 kronor i återetableringsstöd återvändande vuxna afghaner får inom ramen för samförståndsavtalet mellan den svenska och afghanska regeringen.

Migrationsverket kan emellertid inte besluta om asyl, eftersom flertalet afghaner saknar de flyktingskäl utlänningslagen föreskriver. Riksdagen kan dock ändra i lagen så att detta blir möjligt, vilket kan uppfattas orättvist av andra asylsökande. Afghanernas femåriga historia i Sverige är dock ett faktum och eftersom deras ärenden inte kunnat behandlas i tid och de hunnit bli acklimatiserade svenskar bör riksdagen här fatta ett unikt beslut om asyl alla inblandade gynnas av.

Anders Andersson

Lärare, Skoghall

Artikeltaggar

AfghanistanAnders AnderssonDebattEnsamkommande flyktingbarnMigrationNya gymnasielagen