Extra miljoner till socialt arbete

Publicerad:
Vi i nämnden kommer att använda medlen till att fortsätta erbjuda feriejobb även efter årskurs två, skriver Per-Inge Lidén och Per Scheutz. Foto: Leif Tallmyren

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

När bokslutet för 2019 nu är klart och visar på något stabilare siffror än beräknat och att ekonomin även för 2020 ser ut att gå enligt budget får vi därför möjlighet att mildra sparplanen något genom att förutom de drygt 19 miljoner kronor som fullmäktige i juni beslöt att tillföra nämnden tillföra ytterligare 10 miljoner, skriver Per-Inge Lidén och Per Scheutz.

Vi vill bygga en stad för alla. Det innebär ett särskilt ansvarstagande för barn och unga som far illa, vuxna människor med beroendeproblematik och de personer som har svårt att försörja sig själva och komma i jobb och sysselsättning. Uppgiften att möta dessa människors behov ligger till stor del på arbetsmarknads- och socialnämnden.

Under de senaste åren har nämnden dragits med stora underskott. Det har berott på ökade kostnader för att placera unga som far illa på institution och i familjehem, stor tillgång till knark och därmed kopplade behandlingsinsatser och ökade krav på kommunens försörjningsstöd då andra samhällsorganisationers stödåtgärder minskats.

Under några år har nämndens underskott kunnat skrivas av i efterhand. Nu går vi in i en period med svagare kommunal ekonomi och då går det inte längre. Inom nämnden har därför sex partier, vi blågröna tillsammans med Socialdemokraterna, tagit ansvar och följt fullmäktiges uppmaning att anpassa verksamheten efter tilldelade medel.

Så skriver du en debattartikel

Det har varit ett tufft arbete. När bokslutet för 2019 nu är klart och visar på något stabilare siffror än beräknat och att ekonomin även för 2020 ser ut att gå enligt budget får vi därför möjlighet att mildra sparplanen något genom att förutom de drygt 19 miljoner kronor som fullmäktige i juni beslöt att tillföra nämnden tillföra ytterligare 10 miljoner.

Vi i nämnden kommer att använda medlen till att fortsätta erbjuda feriejobb även efter årskurs två, arbete bland barn och unga, fortsatt arbete med Mötesplats Tingvalla för de vuxna vi har kontakt med inom förvaltningen samt ge tillskott till föreningslivet.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har därmed 646 miljoner kronor att bedriva social omvårdnad med i Karlstads kommun. Till det kommer ytterligare cirka 100 miljoner kronor i försörjningsstöd.

Det är en styrka att vi i arbetet med de mest utsatta människorna i vår kommun kan ha en samsyn mellan oss i den styrande blågröna grupperingen och Socialdemokraterna. De är oppositionsparti men har valt att ta ett stort ansvar i denna fråga. S ville lyfta frågan i december – vi såg även då behovet men ville avvakta till ordinarie arbete med förändringsbudget i februari.

Karlstad bygger vi tillsammans.

Per-Inge Lidén (MP)

Ordförande, arbetsmarknads- och socialnämnden Karlstad

Per Scheutz (L)

Andre vice ordförande, arbetsmarknads- och socialnämnden Karlstad

Artikeltaggar

Arbetsmarknads- och socialnämndenDebattKarlstads kommunLiberalernaMiljöpartietPer ScheutzPer-Inge Lidén

Läs vidare