Dags att bekämpa psykisk ohälsa

Debatt
PUBLICERAD:
Men kanske är det så att har man ingen nära relation med psykisk ohälsa ser man bara statistik och inte personerna som påverkas. Skoltiden ska vara positiv, den ska inte bara tillbringas i en dimma eller mörker på rund av psykisk ohälsa, skriver Dalila Alibasic.
Barndomen ska inte vara startskottet på ett liv där man inte mår bra. Psykisk ohälsa måste tas på största allvar och vi ska vända utvecklingen, skriver Dalila Alibasic.

Psykisk ohälsa är vanligare än vad många tror. Statistik visar att vi alla känner någon som kämpar med psykisk ohälsa. Det kan vara du själv, ett syskon, en förälder, en kompis, din chef.

70 procent fler unga i åldern 18-24 år mår i dag dåligt jämfört med för tio år sedan. Sedan 2006 har tjejer i åldern 15-17 år som behandlas på BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, tredubblats. Studier från bland annat Folkhälsomyndigheten (2019) visar att det är tjejer och unga kvinnor som i större utsträckning mår sämre och skillnaderna mellan könen när det kommer till välmående och psykisk hälsa börjar synas i samband med att man börjar på högstadiet. Lägger man ihop alla siffror är det i dag ungefär 190 000 barn och unga som lever med någon form av psykisk ohälsa.

Trots alla siffror som pekar på att vi som befolkning kanske mår sämre i dag än någonsin så finns det en ljusglimt och det är att vi pratar om psykisk ohälsa. Det är ett första, viktigt steg och därefter ska man kunna få professionell hjälp.

Alldeles för många unga faller mellan stolarna när Sverige brottas med köer till barn och ungdomspsykiatrin, BUP. Dessa har tredubblats under den socialdemokratiska regeringen och trots löften om att komma till rätta med köerna händer inget. Det här är ett svek mot alla de barn och unga som behöver stöd.

Det är oacceptabelt och det borde uppröra fler. Men kanske är det så att har man ingen nära relation med psykisk ohälsa ser man bara statistik och inte personerna som påverkas. Skoltiden ska vara positiv, den ska inte bara tillbringas i en dimma eller mörker på rund av psykisk ohälsa. Barndomen ska inte vara startskottet på ett liv där man inte mår bra. Psykisk ohälsa måste tas på största allvar och vi ska vända utvecklingen. Moderata Ungdomsförbundet driver därför politiska förslag som skulle göra skillnad på riktigt.

För det första, vi vill korta vårdköerna. Det håller inte att köerna till BUP är så långa som de är i dag. Att när man vill ha hjälp så blir man förpassad till en kö. Här behövs särskilt satsade pengar, kö-miljoner riktade specifikt till detta ändamål.

För det andra så behöver tillgången till skolkuratorer och skolsköterskor förbättras. Enligt Skollagen ska det finnas en skolsköterska och skolkurator tillgänglig men inte i vilken utsträckning. Det här vill vi i MUF ändra på och utöka tillgången – det ska inte vara svårt att be om hjälp om man lider av ångest och depression.

För det tredje, ansvaret för vården i skolan ska inte ligga på skolväsendet. Skolans huvuduppdrag och fokus ska alltid vara utbildning. Låt instanser som är proffs på vård ta över vården i skolan för att säkerställa vårdkvaliteten.

Barndomen ska inte vara startskottet på ett liv där man aldrig mår bra. Psykisk ohälsa ska tas på största allvar och vi ska vända utvecklingen.

Dalila Alibasic

Riksordförande, Moderat Skolungdom

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.